Paramaribo

Naam: Adres: Telefoon:
Shri Radha Krishna H.P       SSDP Comm. Robles weg   1299 8757341
Shri Ganesh H.P  (1) Blauwgrond 8757341
Shiv Parvati H.P  Geeta weg 452704/8743650
Shri Satnarain H.S Lemmetjestr 37 8684325
Arya Dewaker H.P  J.A Pengelstr 210 490474/8536264
Swami Dayanand H.S Canada str  14 8678736
ICC  Hindi Department Mw Schneiders Howardstr 21 491800/8964086
Swami Wirjanand H.S 2 Mw Schneiders Howardstr 21 8678736
Swami Wirjanand H.S 2 Bloemendaal Krobiastr  14 421279 /8626287
Kindertehuis Sanatan Dharm Kinderdorpstraat 8619860
Shri Seetaram Mandir H.P Amritsar weg 4 435177/8824582
Swarnpath  H.S  J.Lachmonstr 166 430317/8607705
Ujala H.P Charan straat Shri Krishna school 474318/8733935
STG. SHP Hindilaan 12 499171/8500570
Badjrangbali H.S Weg Naar Zee 8773194
Divya H.P Henri Fernandesweg 37 435021 /8138735

Wanica

Naam: Adres: Telefoon:
Educatief Centrum Wanicaweg   30 539089
7652881
8789562
Sanatan Dharm Mandali Kwatta Midden Pad van Kwatta 8560236
Swami Wirjanand H.P Garnizoenspad 490474/8536264
8812863
Brahma Rishi Ashram Suriname Kwattaweg 889 8680887
8546682
8567332
Durga Mandir H S 8734454
Nayi Roshni H.S Noordpolderdam / Hoek leiding 8 6801642 / 8883147
Durga Shakti H.S. mopentibo weg 8845986
8615433
Prakash H.P Helina Christina weg 8891027
8693307
Sanskar H.P. Noordpool weg 7159888
Shri Vishvanath H.P Mawakabo weg 7159888
Shri Shivram H.P Vierkinderen weg 7159888
Naya Ujala H.P Indira Gandhiweg 145 8624956
Akash H.P Hare Ramaweg 8734454
Anand Sager H.S Tjon A Kietweg 8749615
Prantik Shradhanand H.S. Indira Gandhiweg 488045 / 8521908
Malhoe H.S Indira Gandhiweg 8730160 / 8544553
Neta Del H.P Magenta weg 62 581983 / 8860681
580687 / 8215830
Shri Hamuman H.P Indira  Gandhiweg 141 581892 / 8824213
Shri Toelsi Sita Ram H.P Leiding 16a  Nr 44 8901349
8873114
Mahatma Gandhi H.P Houttuin Cassialaan  Br 53 8649409
8856121
Jai Hanuman Nw Weergevonden weg 481721 / 8503151
Param Anand H.P Tout Lui Fout weg 31a 367417 / 8720135
S.Khoen Khoen H.S 8934792
Atma Prakash H.S 482468 / 8856874
Gaytrie Shaktie Bhawan H.S Welgedacht a weg  # 552 897612
Shri Ganesh HP Dageraadweg / Pt Paltan Tewari weg 8747369

Commewijne

Naam: Adres: Telefoon:
Sangh  H.P Pt Kalidien LBGO school 7103324
8644535
8601673
Shri Vishnu H.P Kronenburg 6804446 / 8932189
Shri Toelsi Manas H S Pt Murli weg 6804446 / 8661607
Shri Lachmi Narain H.P Pt Tilakdhariweg (Alkmaar)

Saramacca

Naam: Adres: Telefoon:
Upkar H.P       Pomona Upkar H.P       Calcutta 032814               8801420
Radhe Shyam H.S 2 MULO school Groningen 327183 /327395/8576397
MULO school Groningen 327183 /327395/8576397
Radhe Shyam H.S 2 327183 /327395/8576398
Mathura MULO school 327183 /327395/8576399
Mathura Hindi Vidyalay Damboenton 218 8612529
Mathura Hindi Vidyalay Von Freyburg 8612529
Jongeren Organisatie Sai Baba Mr P.Chandishawweg 51 8774500
Saramacca H.S Sitaram Mandir 8784824
Shiv  H.S 8564785

Nickerie

Naam: Adres: Telefoon:
Sundar Nadi Ghaat HP Mulo Paradise Bonackerpolder 8139485
8530921
Bacovendam
H.S  Jai Shri Laxmi Mandir Skoertji weg 8139485
Girdjadayal H.S Van Drimmelen polder 29 8139485
Shiv Mandir    H.S Gemaal  weg 231962/222037/8285432
Buenos Bibaz   Mulo 1 L.H. Wix straat  36 231843/8769559/231669