Hindustaanse vrouwen brainstormen

Normen en waarden zijn wereldwijd voortdurend onder druk. De globaliserende wereld maakt dat invloeden en trends  via internet en ‘social media’ zeer snel tot ons komen en daardoor sneller  van invloed zijn. Veranderingen volgen elkaar nu in een rap tempo op. Het is niet anders in de Hindustaanse gemeenschap in Suriname. Veranderingen eisen aanpassing, verandering van de eigen houding, van verhoudingen, inzichten etc.

Heel belangerijk zijn de veranderende economische en  inkomensverhoudingen in gezinsverband, aflossing van schulden, verhoogde kosten voor levensonderhoud en gezinshuishoudens waar de vrouw en moeder een centrale financiële en monitoringsrol in vervult.

Naast deze veranderingen zijn er ook andere sociaal culturele en religieuze zaken die aandacht behoeven en waarover nooit eerder de ruimte was om die centraal te bespreken. Zaken als toename van het alcohol gebruik, afnemende studie prestaties, veranderende kinderwensen, carrière maken,  vroegtijdige gezondheidsklachten, angst voor criminaliteit zijn maar enkele issues waar vrouwen dagelijks  bezig mee zijn. Vrouwen nemen daarbij een centrale plaats  in.

Om over deze veranderingen te praten en van gedachten te wisselen organiseert de OHM Suriname op zondag 9 april aanstaande een open discussiedag waarbij Hindustaanse vrouwen uitgebreid met elkaar over een aantal van de genoemde onderwerpen zullen discussiëren.

Daarnaast is er een korte presentatie van de ayurvedische arts drs. Etienne Premdani over Ayurvedisch Koken met daarin praktische tips over deze steeds populairdere bereidingswijze.

De inloop is vanaf 16.30 uur terwijl om precies 17.00 uur de middag gestart zal worden in het Lalla Rookh gebouw aan de Lalla Rookhweg in Paramaribo.

Vooraanmelding is wel gewenst daar er een beperkte zaalcapaciteit is. Dit kan op tel nr. 465151-465757 en mobiel – appen op 755 7799. Email:info@ohm.sr