Holi Cautál Milan een groot festijn !

Een vrolijke sfeer was er op de gisteren  georganiseerde  Holi Cautál Milan 2017 . Het goed opgekomen publiek heeft met het  optreden van 9 cautál groepen volop kunnen genieten van de diverse stijlen binnen de groep van cautálzang  waaronder jogira’s , jhumars en ulára’s.

De cautál zang werd afgewisseld met geluid van The Evergreens, Baithak gáná van Harry Sewbálak, Harold Radjkoemar , Dew Ghiráw en  prachtige dansen van Dancing Vibrations (olv Sieske Rama) ,van Shanitá Bhagwandin, de dansgroep Páyal ki Jhankár (olv Rohini Bhoendi-Jalimsing) en Dansgroep Moonlight (olv Chandeni Rebai).

De ouderen van huize Ashiana zijn ism de Nehob uit Nederland gezellig bezig gehouden en hebben van vv Himmat ook uit Nederland, donatie goederen overhandigd gekregen bestaande uit kleding, schoeisel, rolstoel-rolator etc.

Heel opvallend was de goede vertegenwoordiging van jongelui binnen de groepen en zeker uniek was het optreden van de eerste vrouwelijke cautál samáj uit Nickerie van de Stichting Sári, een bekende sociaal- cultureel  actieve groep uit het rijstdistrict.

De 11 infostands tijdens deze 9e milan hebben  goed beantwoord aan de opzet . Vanaf 15 uur was het een stroom van mensen die langs deze stands liepen en informatie vroegen aan  de standhouders. Ook de  medische stands verstrekten veel adviezen, terwijl de spirituele organisaties hun handen vol hadden aan de overdracht van hun boodschappen aan mensen die  het nu  maatschappelijk niet zien zitten.

De vegetarische maaltijden zijn zeer goed bevallen ,terwijl de Asoká cateraar  heerlijke snacks serveerde.

De Yuvádal Suriname die het feestprogramma in elkaar had gezet en gemonitord, de CUS die de fourage en een deel van de marketing op zich had genomen, de NSHI die de faciliteiten en fysieke ondersteuning verzorgde en de OHM die de infostands en de marketing op zich hadden genomen,kijken terug op een zeer geslaagd evenement. De evaluatiebijeenkomst  volgt op zaterdag a.s.

De pers die ook uitgenodigd was heeft hieraan in beperkte mate gevolg gegeven.

Het gestelde doel om  verjonging en groei in het cautál  gebeuren te bewerkstelligen lijkt steeds meer gehaald te worden.Het aantal officiele groepen is intussen landelijk geklommen naar 45, terwijl er ook nog gelegenheidsgroepen zijn .  Zie ook onze website : https://ohmsuriname.com/bhajan-samaj/  met alle kontaktnummers.

Shubh Holi !

Met dank aan de volgende cautál groepen:

De Cautál Samáj’s  (C.S.) die hebben opgetreden op zondag  maart 2017 zijn:

1.Roshni C. S.  Koprofowrustraat

2.Vishwe Jyoti C.S ., Vredenburg

3.Vrouwen organisatie Stg Sári van Nickerie

4.Rangilá C.S. Parbo-Zuid

5.Shri Mahá Shakti C.S. Leiding 9a

6.SCSJC Jongeren  Leiding 9a

7.Shri Vishnu C.S Leiding 9

8.Gangá Ságar C.S. Welgedacht B

9.Shri Satnarain C.S. Kwatta

(de telefoonnummers staan op onze website onder Dharm/Bhajan Samáj)

 

Ook dank aan de volgende organisaties met hun infostands:

1.Brahmakumaris  

2.Rámlíla & Rámáyan Foundation Suriname

3. Satya Sái Bábá Centrum

4.Transcedente Meditatie

5.Iskcon, Hare Rámá Hare Krishna

6.Stg Swarnapath, drs. Widya Punwási

7.Indiase Ambassade, ICC

8.Neuro Psycholoog Shonimá Gangárám Pánday

9.Curamed van drs  Amar Rámádhin

10.Gallery  Singh , George Ramjiáwansigh

11.Sangíton ká Pehchán, Kumár Harpál

12.Het Lállá Rookh Museum