Hulp bij verslaving – Jagran verslavingszorg

Het is zorgwekkend te constateren dat het gebruik en misbruik van alcohol en drugs explosief stijgt.

Niet minder zorgwekkend zijn het toenemend gok-gedrag en de toename van buitenproportionele sexuele behoeften, hetgeen respectievelijk duidt op een toename van gok- en sexverslaving.

Er zijn diverse organisaties, welke zich succesvol en dankbaar inzetten om verslaafden – hierna te noemen “betrokkenen” – te helpen met rehabilitatie en uiteindelijke terugkeer in de gemeenschap, waarbij betrokkenen de kans krijgen om zich opnieuw te manifesteren in de maatschappij.

Meedoen aan een rehabilitatie-programma heeft dezelfde kenmerken als het veranderen van een levensstijl.

De rehabilitatie-programma’s zijn succesvol, mits de betrokkenen zich houden aan de nieuwe levenswijze.

Bij de Hindoestaan merken we ook een explosieve toename van diverse verslavingen op.

Dit betreft voor het grootste deel; sex-, alcohol-, cannabis-, gok- en cocaïneverslaving.

Echter, bij de hidoestanen merken wij het volgende op:

 1. Ontkenning van verslaving
 2. Het gezin werkt mee aan verslaving, door de kenmerken van verslaving steeds te verstoppen.
 3. Er is veel schaamte om te praten over de verslaving.
 4. Toename van verbaal en non-verbaal huiselijk geweld.
 5. Diefstal en afpersing van gezinsleden.
 6. Toename van oplichtingspraktijken door Hindoestanen.
 7. Explosieve toename van aanrijdingen en verkeersdoden als gevolg van alcohol- en drugsgebruik.

Hier komt nog bij kijken dat er geen enkele organisatie in Suriname is, welke zich specifiek richt op de verlaafden van Hindoestaanse afkomst.

Voor de Hindoestaan is over het algemeen de barriëre te groot om naar een Christelijke organisatie te gaan, omdat “religie” voor vele personen een deel van de identiteit is.

Stichting Jagran Mandal Suriname is thans de enige Hindoestaanse organisatie welke zich ontwikkelt in de verslaafden-zorg.

“Jagran” staat voor “wekken”, “wakker schudden”, “de ogen openen”

Het motto van Stichting Jagran Mandal Suriname = “Het dienen van de mens, staat gelijk aan het dienen van onze schepper”, hetgeen de heer Satyanand Pramsoekh (voorzitter van Stichting Jagran Mandal Suriname) al meerdere malen bewezen heeft met vele activiteiten.

Als onderdeel van de rehabilitatieprogramma’s kan/zal het hierna volgende worden aangeboden aan de betrokkenen:

 1. Yoga (Verplicht)
 2. Muziektherapie (Verplicht)
 3. Stemtherapie
 4. Zang- en muzieklessen
 5. Hindilessen
 6. Bhagwat Gita – lessen
 7. Interne trainingen en seminars
 8. Workshops
 9. Begeleiding bij het opnieuw manifesteren in de maatschappij (Verplicht)
 10. Begeleiding om een beschadigde arbeidsrealtie te herstellen. (Verplicht)
 11. Woonbegeleiding, als betrokkene een onderdak heeft (Verplicht)
 12. Wekelijks bezoek aan de arts (Verplicht)
 13. Wekelijkse vorderingsgesprekken met de mental coach (Verplicht)

Voorlichting:
Om er zorg voor te dragen dat een ieder goed geïnformeerd is, zijn bereid om aan alle mensen voorlichting te (laten) geven.

Hierbij kunt u alles te weten komen over de soorten drugs, de soorten verslaving, invloed van verslaving op het welzijn en de omgeving enzovoort…

Hulp bij verslaving
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rishi Moella, welke verantwoordelijk is voor de communicatie ten behoeve van de Verslaafdenzorg  binnen Jagram Mandal Suriname.
Tel: +597 74 84 682 / @: jagranverslavingszorg@gmail.com
Zoekt u advies en hulp bij verslaving? Of is er binnen uw gezin sprake van verslaving en zoekt u hulp?
Jagran verslavingszorg +597 8743181

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *