Hulp voor jonge ouders: wie kan het best minder gaan werken?

Kroost op komst? Vaak blijft de partner die het meest verdient fulltime werken, terwijl de ander een stap terug doet om voor het nageslacht te zorgen. Dat lijkt misschien logisch, maar het is lang niet altijd voordeliger. 

Om ouders meer inzicht te geven in de financiële gevolgen van hun taakverdeling, lanceren Women Inc. en het Nibud daarom vandaag de ‘WerkZorgBerekenaar’. Daarmee kunnen ouders de meest rendabele verdeling tussen werk en zorg berekenen.

 Hoewel de helft van alle Nederlanders werk en zorg het liefst gelijk verdeelt, doet slechts 18 procent van de stellen dit, bleek eerder dit jaar uit de emancipatiemonitor van het SCP. “Ouders laten zich vaak leiden door onvolledige informatie”, zegt Saskia de Hoog, expert arbeidsmarkt bij Women Inc. 

“Zo zijn ze vaak niet op de hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting, die een grote rol speelt als je werkt en een kind hebt van jonger dan twaalf jaar. Dat kan bijna 2800 euro per jaar schelen.”

In de WerkZorgBerekenaar vullen ouders hun salaris in, het aantal kinderen en dagen kinderopvang, wat ze kwijt zijn aan huur of hypotheek en hoeveel dagen ze werken. Daar rolt vervolgens uit wat ze netto per maand te besteden hebben, en hoe dat verandert als ze meer of minder zouden werken. In dat bedrag zijn alle toeslagen, tegemoetkomingen en kortingen verdisconteerd. 

Kostenplaatje

Met de online rekenhulp willen Women Inc. en het Nibud laten zien dat de gewenste werk- en zorgverdeling vaak wél haalbaar is. Veel gezinnen gaan er financieel op vooruit als beide partners parttime gaan werken, in plaats van dat de minstverdienende stopt of minder gaat werken.

Voorheen was het voor ouders ‘extreem ingewikkeld’ om zo’n kostenplaatje te maken, zegt De Hoog. “Ik hoorde van een fiscaal jurist dat hij er een week voor nodig had. Al die belastingkortingen werken op elkaar in, dat maakt het zo lastig. Het is eigenlijk ongelofelijk dat zo’n rekenhulp er nog niet eerder was.”

Women Inc. hoopt ook dat de WerkZorgBerekenaar korte metten maakt met het beeld dat kinderopvang ontzettend duur is. “We horen vaak het argument van ouders dat een extra dag werken niet opweegt tegen een extra dag kinderopvang”, zegt De Hoog. 

“Dat klopt gewoon niet. De laagste inkomens krijgen 94 procent van de kosten terug, en bij de hoogste inkomens is dat nog steeds een derde. We vinden niet dat ouders per se meer of minder moeten gaan werken als ze kinderen krijgen, maar wel dat de verdeling tussen werk en zorg een financieel bewuste keuze moet zijn.”

Bron: TROUW