I.v.m. Moedertalendag: Proclamatie “Het jaar van de Spelling” en Lezing

In het kader van Internationale dag der Moedertalen op 21 februari organiseerde het Directoraat Cultuur van MINOWC op maandag 27 februari een lezing getiteld “Concordantie in spelling. Diversiteit in Eenheid”. Tevens werd ook door de minister van Onderwijs, mw. Marie Levens “Het jaar van de Spelling” geproclameerd, welke duurt van 27 februari tot en met 31 december 2023. De spelling behoort tot de verantwoordelijkheid van MINOWC , die de spelling vastlegt, bekrachtigt en officieel maakt, zodat deze overal gebruikt wordt. Ook werd de Spellingherzieningscommissie geïnstalleerd. In juli 1986, dus 37 jaar geleden, werd de spelling van het Sranan Tongo en het Sarnámi vastgesteld en bij resolutie bekrachtigd. De Nationale Taalraad (NTR) is de mening toegedaan dat de spelling van deze 2 talen aan herziening toe is en dat ook voor andere talen de spelling dit jaar nog vastgelegd moet worden. Er zullen nog 3 commissies geïnstalleerd worden: spellingherziening Surinaams- Javaans, vastlegging van het Aucaans en van het Trio. Er zijn variaties in de spelling van de diverse talen, maar er moet uniformiteit komen. In de NTR hebben zitting: mw. R. de Bies (voorzitter), dhr. K.Bajnath, mw. M. Hiwat-Mahabier, mw. S. Paiman, mw. L. Jubitana en dhr. F. Jabini.

Voor het Sarnámi hebben de volgende personen zitting in de Spellingherzieningscie: de heren Krish Bajnath (voorzitter), Avinash Hiralal, Radjen Baldew en Rabin Baldewsingh, en mw. Renata de Bies. Voor het Sranan Tongo: mw. Renata de Bies (voorzitter), mw. Lucia Breeveld, dhr. Robby Morroy en dhr. Lucien Donk. Deze commissies zullen organisaties consulteren voor meer draagvlak en aanscherping. Hierna werd de lezing “Concordantie in spelling; Diversiteit in eenheid.”gehouden. De inleider was mw. Renata de Bies. Mw. de Bies vindt dat in een meertalige natie als Suriname, de overheid een actieve taalpolitiek moet voeren. Ze ging verder uitgebreid in op wat Concordantie inhoudt, wat de noodzaak hiervan is, hoe de toepassing zal zijn en wat de gevolgen zullen zijn. Het Concordantiebeginsel houdt voor wat de spelling betreft in: “dat zo mogelijk dezelfde letters (grafemen) worden gebruikt voor de weergave van min of meer overeenkomstige klanken”. Het is zaak dat, waar mogelijk, de spelling van de Surinaamse talen bij elkaar aansluiten. Dit zorgt voor de eenheidsgedachte. En het aanleren, schrijven en lezen van verschillende Surinaamse talen, ook op school, wordt makkelijker als er een grote mate van concordantie is. Verder moet dit Diversiteit in Eenheid tot stand brengen! Vroeger was het zo dat de spelling van de Surinaamse talen zoveel mogelijk moest aansluiten bij het Nederlands, maar dat is nu niet meer het geval. Een voorbeeld is de OE, welke zowel in Sarnámi als in het Sranan Tongo vervangen is door de U. Na de lezing was er gelegenheid tot het stellen van vragen, waarbij er meer vragen waren over hoe meertaligheid in het onderwijs in Suriname geïmplementeerd zal worden. Meertaligheid in het onderwijs heeft bewezen gewerkt te hebben voor betere resultaten op school. De avond werd afgesloten met een informeel samenzijn.

OHM