Iedereen zou Áyurveda moeten leren

Áyurveda is een wetenschap en yoga van juist leven die door iedereen op grote schaal kan worden gebruikt. Iedereen kan profiteren van het leren van de basisprincipes van Áyurveda als onderdeel van het begrijpen van iemands lichaam en geest, hoe de natuur werkt en het diepere Bewustzijn achter het universum.

Áyurveda is altijd een integraal onderdeel geweest van het Vedische onderwijs en wordt samen met Yoga, Vedanta en de andere Vedische wetenschappen onderwezen. Iedereen die deze yoga- en vedische disciplines bestudeert, moet op zijn minst de basis van Áyurveda kennen, hoewel dit tegenwoordig niet altijd het geval is.

U hoeft geen arts te zijn om áyurveda te studeren of het te gebruiken voor uw individuele welzijn. Het belangrijkste probleem is dat de behandeling van ernstige ziekten moet worden overgelaten aan Áyurvedische artsen of beoefenaars met uitgebreide klinische studie en ervaring. Áyurvedische welzijnsprocedures van dieet, kruiden, yoga, mantra en meditatie kunnen worden geleerd voor iemands eigen persoonlijk voordeel en om vrienden en familie te helpen. Áyurvedische counseling, psychologie en educatieve benaderingen zijn voor iedereen relevant als onderdeel van een dharmisch leerproces.

Vedische achtergrond van Áyurveda

Áyurveda begint met het omarmen van de filosofie en principes van yoga, inclusief de universele ethiek van yoga van Yamas en Niyamas, te beginnen met geweldloosheid en waarachtigheid. Het leert ons om Moeder Natuur en haar processen te eren en om al het leven te respecteren als heilig tot aan de aarde zelf, haar planten, rotsformaties, bodems en wateren. Áyurveda omvat ecologische duurzaamheid met betrekking tot onze voeding, woningen en gezondheidszorg, samen met respect voor en niet-inmenging in de talloze ecosystemen van de natuur, die we zouden moeten behouden.

Deze áyurvedische benadering van wellness maakt deel uit van de ayurvedische kijk op psychologie en geestelijke gezondheid, die de leringen van yoga en vedanta deelt en de bevordering van sattvisch leven en dharmisch gebruik van lichaam, prana en zintuigen, terwijl het een hoger vermogen van aandacht, concentratie en onderscheidingsvermogen. Ayurveda leert ons dat introspectie en meditatie deel moeten uitmaken van ons dagelijkse regime.

De kennis van Áyurveda is gecentreerd op iemands individuele doshische lichaam-geest-constitutie als de biologische lichaamsvochten van Váta, Pitta en Kapha, die zich uitstrekt tot het spel van de drie guna’s van Sattva, Rájas en Támas in de geest, en het juiste gebruik van onze zintuigen. en motorische orgels. Het vereist begrip van het juiste dieet, lichaamsbeweging, rust, recreatie en sádhana die nodig zijn om deze factoren in harmonie te houden.

Áyurveda en zelfrealisatie

Áyurveda deelt dezelfde oriëntatie als Yoga, Vedanta en alle Vedische wetenschappen. Deze maken allemaal deel uit van de centrale Vedische wetenschap van Zelfkennis en vormen een alomvattend systeem van Zelfrealisatie op een dieper niveau. Men heeft zeker de juiste begeleiding en studie nodig bij de toepassing ervan, maar het ultieme werk is onze dagelijkse actie, levensregime en sádhana.

We zijn karmisch verantwoordelijk voor wie we zijn en wat we doen en kunnen anderen niet voor ons laten leven of denken. Áyurvedische therapieën en behandelingen helpen ons organisch evenwicht te herstellen en onze prana en geest te versterken, zodat we onze eigen inspiratie in het leven kunnen volgen om het hoogste te bereiken. Toch zijn áyurvedische behandelingen van weinig waarde als we zelf geen áyurvedische levenswijze volgen om ze in stand te houden.

De basis van onze gezondheid en geluk zit in onze eigen houding, ons gedrag en onze handelingen. Wat anderen voor ons doen, kan helpen, maar is geen vervanging voor onze eigen juiste manier van leven en zelfbewust handelen. Áyurveda leren maakt deel uit van het Vedische pad van zelfontdekking en de ontplooiing van een hoger bewustzijn.

In feite is Áyurveda met de juiste zorg voor lichaam en geest en de juiste relatie met onze natuurlijke omgeving de basis voor deze diepere weg van Zelfrealisatie, namelijk de realisatie van het Universele Zelf dat de hele natuur doordringt, niet louter de bekrachtiging van fysieke of psychologisch zelf of ego met zijn streven naar plezier, verwerving en macht.

In navolging van de Vedische visie op de eenheid van het individu en het universum als geheel, leert Áyurveda ons dat dezelfde krachten die in de wereld van de natuur werken, in ons aanwezig zijn, te beginnen met de vijf grote elementen aarde, water, vuur, lucht en ether als basis van de drie Áyurvedische dosha’s van Váta, Pitta en Kapha.

Áyurveda erkent de basis van gezondheid in het bestaan ​​van holistische krachten die het lichaam verenigen en leven en bewustzijn brengen. Het ziet het lichaam zoals geregeerd door prana, geest en Átman, niet alleen door chemie of genetica. Áyurveda gaat over het begrijpen van ons leven in elk aspect, wat relevant is voor al onze dagelijkse activiteiten.

Conclusie
We moedigen iedereen aan om Áyurveda te leren, of ze nu een Áyurvedische carrière willen beginnen of niet, net zoals we iedereen aanmoedigen om de basisprincipes van Yoga en Vedanta te leren. Er zijn veel educatieve bronnen over Ayurveda beschikbaar. Onze eigen boeken, artikelen en cursussen maken daar deel van uit en zijn ontworpen om iedereen de opbeurende leringen van Ayurveda te brengen.

Het belangrijkste is dat onze Áyurvedische leringen je verbinden met het hele veld van Vedische kennis, inclusief alle takken van Yoga, Vedanta, Jyotish, Vástu en de Veda’s zelf. Het is vandaag van cruciaal belang dat we ons universele Wezen en onze plaats in de kosmos erkennen, niet alleen onze plaats in de menselijke samenleving. Áyurveda leidt ons naar het kosmische leven dat de kern van ons eigen wezen is.

Vamadeva Shástri

Bron: American Institute of Vedic Studies

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *