Indiërs lijken weerbaarder tegen corona: waardoor komt dat?

Ook in India grijpt het coronavirus om zich heen. Toch overlijden er in India relatief veel minder mensen aan corona, dan in veel andere landen, zoals bijvoorbeeld Nederland. Indiërs zijn mogelijk beter bestand tegen het coronavirus, blijkt uit nieuw onderzoek.

India heeft na de VS het hoogst aantal besmettingen in de wereld. Meer dan acht miljoen Indiërs zijn besmet geraakt met het coronavirus. Toch is het dodental aanzienlijk lager dan in de VS, namelijk 122.000.

Dit is een percentage van rond de 1,5 procent. Erg laag als je het vergelijkt met ontwikkelde landen als Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Italië waar het percentage overleden covid-patiënten tussen de 2,5 en 6 procent ligt. De grote vraag is: waarom?

Vies drinkwater, beter immuunsysteem

Het antwoord is mogelijk te vinden in de erbarmelijke omstandigheden waarin veel Indiërs leven. Onzuiver drinkwater, onhygiënisch voedsel, vervuilde lucht. Maar dat draagt allemaal bij aan het weerbaarder maken van het immuunsysteem. Het gevolg is dat veel Indiërs een sterk immuunsysteem hebben dat snel virussen zoals het coronavirus te lijf gaat.

Het onderzoek, dat is uitgevoerd door Indische wetenschappers en is gepubliceerd op het geneeskundeplatform MedRxiv, vergeleek de publieke data van meer dan 100 landen om te kijken of er een verband was tussen het percentage coronadoden en de gemiddelde hygiënische omstandigheden van een land. Uit de cijfers bleek dat in landen waar de publieke hygiëne beter op orde is zoals in Amerika en Europa het percentage coronapatiënten dat uiteindelijk kwam te overlijden gemiddeld hoger is dan in landen waar de hygiëne over het algemeen minder goed is. Deze bevindingen waren niet alleen geldend voor India. Over het algemeen hebben alle landen met slechtere hygiënische voorzieningen een relatief lager aantal doden door het coronavirus.

Volgens het onderzoek wil dit niet zeggen dat het coronavirus minder besmettelijk is in deze landen. Mensen in India raken net zo snel besmet als de rest van de wereld. Het verschil zit in de heftigheid van de klachten en het uiteindelijke percentage patiënten dat er aan komt te overlijden.

“Oude inwoners in India zijn echte overlevers”, zegt hoogleraar immunologie Ger Rijkers van het University College Roosevelt in Middelburg: “In India komen veel infectieziektes voor, dus als je oud wordt als Indiër mag je concluderen dat je een erg goed immuunsysteem hebt.”

Hygiëne hypothese

Volgens Rijkers hangt de weerbaarheid van je immuunsysteem voor een deel af van of je in je eerste levensjaren bent blootgesteld aan verscheidene virussen en andere micro-organismen uit je omgeving.

“We noemen dit de hygiëne-hypothese. Bij ons in het Westen wordt door de hygiënische vooruitgang die we hebben geboekt het immuunsysteem van kleine kinderen minder geprikkeld. We zien dat als het immuunsysteem in de eerste duizend dagen van het leven minder wordt blootgesteld aan bacteriën of virussen, het later in het leven minder goed functioneert.”

Doordat kleine kinderen in India wel sneller worden blootgesteld aan infectieziektes is hun immuunsysteem sterk en komen aandoeningen zoals allergieën en auto-immuunziektes veel minder voor in het land. Het kan nu ook een verklaring zijn voor waarom de Indiërs minder ziek lijken te worden van het coronavirus.

“We zien inderdaad dat er verschillen zijn in de samenstelling van de micro-organismen in de darm over de hele wereld”, zegt Rijkers. “Dat wil niet zeggen dat het ene type immuunsysteem in elk opzicht beter is dan de ander, het hangt echt van de omstandigheden af. Maar in dit geval met het coronavirus lijkt het wel een verschil te kunnen maken.”

Aantal doden in India onvolledig

Er moet wel opgemerkt worden dat het gerapporteerde aantal doden door corona in India waarschijnlijk onvolledig is. India heeft al langer een probleem met het nauwkeurig registreren van overledenen.

De schatting is dat 14 procent van alle overleden Indiërs al over het hoofd werd gezien voor de pandemie begon. En bij slechts 22 procent van alle overledenen wordt de uiteindelijke doodsoorzaak vastgesteld. De verklaring zou zijn dat veel Indiërs thuis overlijden in plaats van in het ziekenhuis waar een dokter hun overlijden kan registreren. Wat wel vaststaat is dat in India van alle in het ziekenhuis opgenomen patiënten met covid-19, 92 procent herstelt. Een aanzienlijk hoog percentage vergeleken met andere landen.

Minder ouderen, minder obesitas

Toch is Rijkers voorzichtig: “Er zijn zeker ook andere factoren die een rol spelen bij het lage percentage overledenen in India. Zo is de samenstelling van de bevolking in India anders dan in Nederland.” 

Het percentage ouderen in India is aanzienlijk lager dan in Westerse landen (slechts 6,5 procent boven de 65 jaar, bij ons 19,5 procent). Ook komen ziektes als obesitas en hart- en vaatziekten minder voor in India. In Nederland heeft meer dan 20 procent van de bevolking obesitas, in India 2 procent. Dit zijn allemaal bekende risicofactoren die het overlijden aan covid-19 vergroten.

Rijkers is van mening dat ondanks dat er geen hard bewijs is dat het type immuunsysteem bepalend is voor het ziekteverloop van covid-19 er meer onderzoek gedaan moet worden naar de relatie tussen het coronavirus en de microbiotica: “Er zijn tot nu toe 70.000 wetenschappelijke publicaties verschenen over het coronavirus, slecht 200 daarvan hebben aandacht besteed aan de verschillende micro-organismen in de darm. Daar mag echt nog wat meer naar gekeken worden.”

Bron: RTL Nieuws

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *