Indrukwekkende TM Onderzoeken

5000 jaar geleden werd de ervaring van transcenderen reeds beschreven als de hoogste menselijke ervaring, een unieke natuurlijke bewustzijnstoestand die, met de juiste techniek, eenvoudig te bereiken was, maar essentieel zou zijn voor onze volledige ontwikkeling als mens. Vandaag blijkt uit meer dan 600 onderzoeken en 350 wetenschappelijke publicaties over de Transcendente Meditatie techniek dat de ervaring van transcenderen inderdaad heel wat goede effecten blijkt te hebben op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid, geluk, zelfvertrouwen, en hersenontwikkeling. Sommige resultaten klinken bijna te mooi om waar te zijn, maar niettemin zijn ze waar, meermaals bevestigd door verschillende onafhankelijke onderzoeken.

Hier zijn alvast 2 indrukwekkende onderzoeken.

 

  1. Uitzonderlijk diepe rust tijdens TM beoefening

 

Beschrijving van het onderzoek

Men trachte te meten hoe diep de rust tijdens TM beoefening ging door ondermeer daling van zuurstofverbruik te meten en deze te vergelijken met typische dalingen tijdens de slaap.

Wat maakt dit onderzoek zo indrukwekkend?

De diepe toestand van rust tijdens meditatie had men reeds eerder gezien bij oosterse monikken, die jarenlang vele uren per dag mediteerden. Het TM onderzoek, van één van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld, werd echter uitgevoerd met gewone westerlingen die nog maar slechts enkele maanden 2×20 min per dag TM beoefenden.

 

Hoe werkt het?

Geest en lichaam gaan samen. Door de geest naar een toestand van volledige rust te laten gaan,zal het lichaam volgen. EN als het lichaam ontspannen is, dan zal het beginnen “ont-spannen”. Het zal zelf opgeslagen stress verwijderen. De uitzonderlijke diepe toestand van rust tijdens TM beoefening, dieper dan slaap, activeert zo een zeer krachtig vermogen van het lichaam om zichzelf te genezen, door zelfs de diepste spanningen, waar slaap niet aan kan, te verwijderen.

 

Is deze studie bevestigd door andere onderzoeken?

Meer dan 30 onderzoeken rond de wereld hebben de diepe toestand van rust tijdens TM beoefening bevestigd, zowel gemeten via ademhaling, hartslag, galvanishe huidweerstand als via de daling van stresshormonen.

 

 

  1. Daling van stresshormonen, toename van gelukshormonen

 

Beschrijving van het onderzoek

Men vergeleek de veranderingen in urine concentraties van het “gelukshormoon” serotonine (5-HIAA) en het “stresshormoon” adrenaline (VMA) bij een TM groep en een gematchte controlegroep. Bij de TM groep was de serotonine concentratie significant hoger en adrenaline concentratie significant lager dan bij de controlge groep. Bovendien was er een significante verdere stijging van serotonine vlak na de TM beoefening, waar er bij de controlegroep geen significante verandering was op dezelfde tijdstippen.

Wat maakt dit onderzoek zo indrukwekkend?

Een chronisch tekort aan serotonine is gerelateerd aan heel wat gezondheidsproblemen, waaronder depressies, migraines, slaapproblemen, verslavingen, Alzheimer’s, eetstoornissen enz. Onze moderne geneeskunde kan een tekort alleen maar artificieel proberen te manipuleren, via medicijnen, maar deze hebben vaak vele onaangename neveneffecten, en lossen het probleem zelf niet op. Als men via de TM techniek mensen kan leren om zelf hun eigen serotonine te verhogen, eerst tijdens de TM beoefening en op termijn permanent, zonder neveneffecten, dan zou dit heel wat mensen kunnen helpen. En waarom wordt TM leren dan nog steeds niet terugbetaald door onze ziekenfondsen?

 

Hoe werkt het?

De oude texten beschreven ook dat de ervaring van transcenderen een ervaring van zuivere gelukzaligheid is, en dat de geest spontaan naar deze ervaring zal aangetrokken worden, omdat de geest altijd op zoek is naar geluk. We moeten de geest alleen maar de kans geven. Zowel subjectieve ervaringen van TM beoefenaars als objective metingen van serotonine concentraties vlak na de ervaring van transcenderen blijken dit te bevestigen. Als de hersenen natuurlijk kunnen functioneren dan zal er ook een normale serotonine productie zijn. Stress verstoort het natuurlijk functioneren van het zenuwstelsel, en verstoort ook de serotonineproductie.

 

Is deze studie bevestigd door andere onderzoeken?

5 andere studies vonden: toename van serotonine tijdens TM beoefening, een toename van “serontonin turnover”, significant hogere serotonine concentraties bij lange termijn (gemiddeld 8,5 jaar) TM beoefenaars, en een verdere toemane van serotonine wanneer TM beoefenaars samen in grotere groepen mediteerden. Tientallen studies hebben ook de uiteindelijke effecten van toegenomen serotonine bevestigd, waaronder afnames van depressie, migraines, insomnia en verslavingen.

 

Bron: https://transcendentemeditatie.be/10-meest-indrukwekkende-tm-onderzoeken/

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *