Informatieavond gehouden over notariele zaken

Het Commissariaat Wanica Noord-West heeft op zaterdag 17 december i.s.m. het Nári Team van Stg. Organisatie Media een informatieavond gehouden in het Sportcomplex Kwatta. De spreker was de notaris Karishma Seetal. De opening werd verricht door de coordinator van het OHM Nari Team, mevrouw Indra Salik- Gangaram Panday. Zij gaf aan wat de activiteiten zijn van deze tak van OHM en wat de inhoud van de avond zal zijn.
De notaris sprak o.a. over de grondhuur- en erfpacht-titel van percelen; wat het inhoudt; de duur van de huur en verlenging hiervan. Ze gaf ook informatie over overname na overlijden van de eigenaar; wat de procedure is en wie allemaal erfgenamen zijn. Ook gaf ze aan dat het mogelijk is om grondhuur-titel om te zetten in eigendomstitel en welke de te nemen stappen zijn.
Na een pauze van 10 minuten, waarin de aanwezigen een hapje en een drankje konden nuttigen, ging de notaris in op vragen vanuit de zaal. De opkomst was redelijk. Het geheel werd om precies 19.30 uur afgesloten met een dankwoord naar de aanwezigen, de Districtscommissaris en de notaris.

OHM