Insel moet afvloeien

Willemstad – Insel Air moet krimpen om weer bedrijfseconomisch gezond te worden. Dat betekent ook dat er personeel moet afvloeien. Het gaat om circa 100 van de 740 werknemers op Curaçao en Aruba die hun baan verliezen, aldus de directie tegenover het Antilliaans Dagblad.insel-moet-afvloeien

De directie heeft gisteren aangekondigd dat het vliegbedrijf moet snijden in de operatie – onder andere minder vluchten – maar ook in de kosten, en dus in het werknemersbestand. De personele reorganisatie houdt in dat functies worden gecombineerd, dat bepaalde afdelingen verdwijnen, en dat medewerkers anders worden ingedeeld en andere posities krijgen toegewezen.
,,Werknemers die geen baangarantie binnen de nieuwe structuur kan worden gegeven moeten helaas afvloeien”, schrijft het luchtvaartbedrijf, dat onlangs tien jaar bestond. Deze groep mensen zal ‘volledige ondersteuning’ krijgen bij het vinden van een nieuwe job bij een andere organisatie, aldus Insel Air.
Het is langzaamaan bekend dat Insel Curaçao en Insel Aruba samen nog 97 miljoen dollar (180 miljoen gulden) hebben te vorderen van het in crisis verkerende buurland Venezuela. Dit is al het geval sinds eind 2014. Samen met wat Insel Air omschrijft als ‘veranderde marktomstandigheden’ heeft de maatschappij ingezet op de afhankelijkheid van de Venezolaanse markt af te bouwen van circa 35 procent eerst tot 4 procent nu.
Daarvoor moesten andere bestemmingen in de plaats komen en worden aangeboord. Dat is deels gelukt. De afgebouwde 30 procent in Venezuela is voor 20 procent opgevangen, maar de resterende 10 procent aan Venezuela-verlies moeten nu uit de kosten, aldus ceo Albert Kluyver. ,,Het blijkt een grote uitdaging om het verlies volledig te compenseren en we beseffen dat we dit moeten accepteren en onze organisatie moeten aanpassen aan deze ‘nieuwe realiteit’.”
Hij vervolgt: ,,Voor het deel van onze operations dat we niet in staat zijn gebleken te compenseren, moeten we onze uitgaven terugbrengen. In verband daarmee is zorgvuldig gekeken naar alle onderdelen van het bedrijf, zoals financieel, operationeel, commercieel, algemene zaken en onderhoud, ten behoeve van de kostenreductie die nodig is.” 
Kluyver: ,,Een andere belangrijke stap is om onze operatie af te stemmen op basis van het verwachte verkeer binnen ons herziene routenetwerk.” Toch zijn volgens Insel de vooruitzichten voor 2017 niet slecht: ,,Hoewel zeer betreurenswaardig, zijn de genoemde stappen van cruciaal belang om de positie van Insel Air in het Pan-Amerikaanse luchtruim te waarborgen en om een stabiele, financieel gezonde en solide organisatie te creëren voor alle belanghebbenden, waaronder de toegewijde medewerkers die bij de organisatie werkzaam blijven.”

Bron: http://antilliaansdagblad.com/curacao/14878-insel-moet-afvloeien