Internationale Dag tegen Gebruik Chemische Wapens

De Conferentie van de staten die partij zijn bij het Verdrag inzake chemische wapens, heeft tijdens haar 20e zitting besloten dat een herdenkingsdag voor alle slachtoffers van chemische oorlogsvoering elk jaar op 30 november zou worden gehouden of, indien van toepassing, op de eerste dag van de reguliere sessie van de conferentie.

Deze herdenking biedt een gelegenheid om hulde te brengen aan de slachtoffers van chemische oorlogsvoering, en om de inzet van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) om de dreiging van chemische wapens uit te bannen, te bevestigen en daarmee de vredesdoelstellingen te bevorderen. , veiligheid en multilateralisme.

De derde toetsingsconferentie van staten die partij zijn bij het Verdrag inzake chemische stoffen, gehouden van 8-19 april 2013 in Den Haag, Nederland, heeft bij consensus een politieke verklaring aangenomen die de ‘ondubbelzinnige inzet’ van de staten die partij zijn bij het wereldwijde verbod op chemische wapens bevestigt, en een uitgebreide evaluatie van de implementatie van CWC sinds de laatste Review Conference in 2008, waarin ook de prioriteiten van de OPCW voor de komende vijf jaar in kaart worden gebracht.

Achtergrond
De geschiedenis van de serieuze inspanningen om tot chemische ontwapening te komen, die culmineerde in de sluiting van het Verdrag inzake chemische wapens, begon meer dan een eeuw geleden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden op grote schaal chemische wapens gebruikt, waarbij meer dan 100.000 doden en een miljoen slachtoffers vielen.

In de Tweede Wereldoorlog werden echter geen chemische wapens gebruikt op het slagveld in Europa. Na de Tweede Wereldoorlog, en met de komst van het nucleaire debat, kwamen verschillende landen geleidelijk tot het besef dat de marginale waarde van het hebben van chemische wapens in hun arsenaal beperkt was, terwijl de dreiging van de beschikbaarheid en verspreiding van dergelijke wapens een alomvattende verbod wenselijk.

Het Verdrag inzake chemische wapens, aangenomen in 1993, trad in werking op 29 april 1997. Het bepaalde, “ter wille van de hele mensheid, om de mogelijkheid van het gebruik van chemische wapens volledig uit te sluiten”. (Preambule)

De staten die partij zijn bij dit verdrag hebben de Organisatie voor het verbod op chemische wapens opgericht ‘om het doel en het doel van dit verdrag te bereiken, de uitvoering van de bepalingen ervan te verzekeren, met inbegrip van die voor internationale verificatie van de naleving ervan, en om een ​​forum te bieden voor overleg en samenwerking tussen staten die partij zijn. ” (Artikel VIII).

Bron: United Nations