Internationale Dag van de Leraar

In 1994 riep UNESCO 5 oktober uit tot Internationale Dag van de Leraar (World Teachers’ Day (WTD)), ter ere van de grote stap voor leraren die op 5 oktober 1966 werd gezet, toen een speciale intergouvernementele conferentie, bijeengeroepen door UNESCO in Parijs, de UNESCO / ILO-aanbeveling betreffende de status van leraren aannam, in samenwerking met de IAO.

In deze aanbeveling worden de rechten en verantwoordelijkheden van leerkrachten uiteengezet, evenals internationale normen voor hun initiële voorbereiding en vervolgopleiding, werving, werkgelegenheid, onderwijs en leeromstandigheden. Sinds de goedkeuring ervan wordt de aanbeveling beschouwd als een belangrijke reeks richtlijnen om de status van leerkrachten te bevorderen in het belang van kwaliteitsonderwijs.

Op 5 oktober wordt ook gevierd dat de Algemene Conferentie van UNESCO in 1997 de aanbeveling van UNESCO betreffende de status van onderwijzend personeel in het hoger onderwijs heeft aangenomen.

Anderhalf jaar na de COVID-19-crisis zal de Internationale Dag van de Leraar 2021 zich richten op de ondersteuning die leraren nodig hebben om volledig bij te dragen aan het herstelproces onder het thema “Leraren in het hart van het herstel van het onderwijs” (“Teachers at the heart of education recovery”).

De COVID-19-pandemie heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de uitdagingen waarmee de reeds te uitgebreide onderwijssystemen over de hele wereld worden geconfronteerd. Het is niet overdreven om te zeggen dat de wereld zich op een kruispunt bevindt en nu meer dan ooit moeten we samenwerken met leraren om het recht op onderwijs te beschermen en het te begeleiden in het zich ontvouwende landschap dat door de pandemie is veroorzaakt.

De kwestie van het leiderschap van leraren in relatie tot crisisrespons komt niet alleen op het juiste moment, maar is van cruciaal belang in termen van de bijdragen die leraren hebben geleverd om leren op afstand te bieden, kwetsbare bevolkingsgroepen te ondersteunen, scholen te heropenen en ervoor te zorgen dat leer lacunes zijn opgevuld. De discussies rond WTD zullen ook ingaan op de rol van leraren bij het opbouwen van veerkracht en het vormgeven van de toekomst van het onderwijs en het lerarenberoep.

Bron: UNSECO

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *