INTERNATIONALE DAG VAN DE UNIVERSELE GEZONDHEIDSZORG

12 december is het de Internationale Dag van de Universele Gezondheidszorg, maar wat is universele gezondheidszorg eigenlijk? Het doel is om iedereen dezelfde betaalbare en kwalitatief goede zorg te bieden. Op deze dag wordt extra nagedacht over mogelijkheden om gezondheidszorg voor iedereen op de wereld beschikbaar te maken. 

Het bereiken van universele gezondheidszorg (Universal Health Care, UHC) is een van de doeleinden die de landen van de wereld zich gesteld hebben toen ze de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 2015 aannamen. Alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben zich akkoord verklaart om te proberen universele gezondheidszorg tegen 2030 in te voeren als onderdeel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (ontwikkelingsdoel 3, taak 8).

Universele gezondheidszorg betekent dat alle individuen en gemeenschappen de gezondheidszorg krijgen die ze nodig hebben zonder in financiële nood te raken. Het omvat het hele spectrum van kwaliteitsvolle, essentiële gezondheidszorg, van voorlichting tot preventie, behandeling, rehabilitatie en verpleging.

Gezondheidszorg universeel maken vraagt om over te stappen van het ontwerpen van gezondheidssystemen rond ziektes en instellingen naar gezondheidszorg ontwikkeld rond en voor mensen. Het gaat niet alleen maar over gezondheid. UHC betekent stappen zetten naar gelijkheid, het stellen van ontwikkelingsprioriteiten, sociale insluiting en cohesie. Het levert zorg voor hele bevolkingen zoals publieke gezondheidscampagnes over drinkwater en vaccinaties. Universele gezondheidszorg gaat niet alleen over het verschaffen van een minimum pakket aan medische diensten, maar ook over het realiseren van een progressieve uitbreiding van de dekking van gezondheidsdiensten en betere financiële bescherming als meer middelen ter beschikking komen.

Hoewel tekortkomingen in de data het onmogelijk maken om precieze gegevens te krijgen over het aantal mensen in de wereld met adequate gezondheidszorg, is het duidelijk dat tenminste de helft van de wereldbevolking onvoldoende dekking heeft. Meer dan een miljard mensen hebben last van hoge bloeddruk, meer dan 200 miljoen vrouwen hebben onvoldoende family planning faciliteiten en bijna 200 miljoen kinderen worden niet of niet afdoende gevaccineerd tegen DTP, met nog aanzienlijk meer die andere vaccinaties missen.

Universele gezondheidszorg betekent niet dat alle mogelijke medische en gezondheidsingrepen gratis zijn, want geen enkel land kan deze zorg kosteloos verstrekken op duurzame basis. Voor een gezond zorgsysteem in een land is een robuust financieel systeem nodig. Er zijn daarbij ook grenzen aan wat de ‘consument’ zelf kan betalen. Ongeveer 100 miljoen mensen worden in ‘extreme armoede’ geduwd ($1.90 per dag of minder), omdat ze voor gezondheidszorg uit eigen zak moeten betalen. Onverwachte ziektes en ongevallen dwingen gezinnen hun spaarcenten te gebruiken, bezittingen te verkopen of geld te lenen, wat toekomstmogelijkheden beperkt voor het gezin, vooral kinderen. Meer dan 800 miljoen mensen, bijna 12 % van de wereldbevolking, geven minstens 10% van hun huishoudbudget uit aan gezondheidszorg voor zichzelf, zieke kinderen of andere familieleden. Zulke ‘rampzalige’ uitgaven zijn een wereldwijd probleem. In welvarender landen in Europa, Latijns Amerika en delen van Azië, die een hoog toegangsniveau tot gezondheidszorg hebben bereikt, geven een groeiend aantal mensen minstens 10% van hun budget uit aan contante uitgaven voor gezondheid.

Gezondheidszorg in Suriname

 • Het gezondheidssysteem in Suriname valt onder het Ministerie van Volksgezondheid (VGH).
 • In Suriname is de gezondheidszorg in principe toegankelijk voor alle Surinamers. Jongeren en bejaarden worden op kosten van de staat verzekerd.
 • De kwaliteit van de gezondheidszorg lijkt de laatste jaren sterk te zijn afgenomen. Zo kunnen er in ziekenhuizen door een tekort aan werkmateriaal bepaalde medische ingrepen niet worden uitgevoerd. Ook zijn soms bepaalde medicijnen niet voorradig. Dit heeft vooral te maken met een tekort aan middelen en verminderde subsidies.
 • Artsen dragen in sommige plaatsen de zorg over grote aantallen patiënten.
 • In Paramaribo staan vier ziekenhuizen: het Ziekenhuis in Paramaribo, Sint Vincentius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis en ’s Lands Hospitaal. Daarnaast zijn er een aantal gezondheidscentra.
 • De gezondheidszorg in het verre binnenland ligt in handen van de Primary Health Care, ook wel de Medische Zending genoemd.
 • Met verschillende medische posten in de dorpen aan de Boven-Suriname rivier wordt medische hulp geboden aan de binnenlandbewoners.
 • Sommige dorpen liggen op maar liefst vier uur rijden en vier uur varen van Paramaribo, zoals het Marrondorp Djoemoe, welk alleen per boot bereikbaar is. Bij spoedsituaties is het om deze reden belangrijk dat de patiënt zo snel mogelijk naar Paramaribo kan worden gebracht.

 

Dienstverleners, die een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheidszorg

Het Ministerie heeft zich ten doel gesteld te komen tot een geïntegreerde gezondheidszorg die kwalitatief goed, effectief en duurzaam is en ook toegankelijk is voor iedereen. Hiertoe zijn er diverse plannen ontwikkeld en in uitvoering, zoals: het Sectorplan Gezondheidszorg, het Meerjaren Beleidsplan, de Health Sector Reform Studies en het Nationaal Strategisch Plan HIV/AIDS. Het Ministerie werkt samen met diverse dienstverleners, die een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheidszorg: Parastatalen, Particulieren en NGO’s.

Het beleid van het Minsterie rust op 4 belangrijke peilers: integratie, kwaliteit, toegang en duurzaamheid:

 • Iedereen die betrokken is bij de gezondheidszorg in Suriname moet zo goed mogelijke samenwerken. Ook als het gaat om andere sectoren in de samenleving. Zaken als onderwijs, de watervoorziening en hygiëne zijn ook van invloed op de gezondheid van Surinamers.
 • Er moet controle zijn op de kwaliteit van de zorg en we moeten onze schaarse middelen zo doelmatig mogelijk inzetten.
 • De zorg moet voor iedere burger toegankelijk zijn. Inkomen, ras, geslacht, religie, leeftijd of woonplaats mogen nooit een reden zijn om verstoken te blijven van de belangrijkste medische zorg.
 • Bij alle investeringen moet gekeken worden naar de langere termijn, wat betekent een bepaalde investering voor de economie, politiek, overheidsfinanciën, de cultuur en de samenleving.

Overheidsinstanties binnen het Ministerie van Volksgezondheid:

 • Het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG)
 • De Dienst Dermatologie
 • Het Registratie Bureau van verpakte geneesmiddelen
 • De Inspectie der geneeskundige en tandheelkundige beroepen
 • De Inspectie der verplegende en verzorgende beroepen
 • De Farmaceutische Inspectie

Parastatale instellingen:

 • Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP)
 • Stichting ‘s Lands Hospitaal (LH)
 • Stichting Streekziekenhuis Nickerie(SZN)
 • Stichting Bureau Dak- en Thuislozen(BDT)
 • Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname(BGVS)
 • Stichting Centrale Opleidingen voor Verpleegkundigen en Beoefenaren van Aanverwante Beroepen(COVAB)
 • De Stichting Jeugdtandverzorging(JTV)
 • De Regionale Gezondheidsdienst(RGD)
 • Psychiatrisch Centrum Suriname(PCS)
 • Staatsziekenfonds(SZF)

Particuliere zorginstellingen:

– De Medische Zending Primary Health Care Suriname(MZPHCS)

– Het Diakonessenhuis(DKZ)

– St. Vincentuis Ziekenhuis(SVZ)

NGO’s die werkzaam zijn in de gezondheids-sektor:

 • Medische Zending
 • Stg. Lobi
 • ProHealth

 

Bron:

http://nvvn.nl/goede-gezondheidszorg-voor-iedereen-overal/

https://www.joho.org/en/hoe-het-gezondheidszorgsysteem-suriname

http://prohealthsuriname.org/gezondheidssysteem/