Internationale Dag van de Vrouw 8 maart 2022 gevierd door Stg.OHM Suriname

Gisteren, 8 maart j.l.is in het Lallarookhgebouw de Dag van de Vrouw gevierd. Het ging om een besloten groep en betrof het merendeels vrouwen die betrokken zijn bij de organisatie OHM en/of de Stg. OHM een warm hart toedragen. De MC die avond was mw. A.U.Baidjoe die de forse programma onderdelen goed in de gaten hield.

De avond bestond uit 2 delen. In een versierde zaal is een toespraak gehouden door de voorzitter, is er gezongen door dhr. Sewpal, zijn er voordrachten gedaan door mw. I. Salik-Gangaram Panday en hebben 3 spreeksters hun persoonlijke levensverhaal verteld met voor een ieder, heel herkende situaties. Met natuurlijk hun eigen visie en oplossingen voor het leven.

Het tweede deel van de avond was een interactieve deel waar de deelnemers in groepjes, hun hoofd moesten buigen over vrouw gerelateerde onderwerpen. De oplossingen zijn in de zaal besproken en de aanwezige panelleden gaven hun kijk op de onderwerpen, vanuit hun eigen expertise en vanuit het spirituele. Aan het eind van de avond konden de dames het niet weerstaan om te dansen en werd de avond afgesloten met nog enkele aandachtspunten voor de toekomst. Zo was 1 van de aanbevelingen van de deelnemers om vaker dit soort avonden voor vrouwen te organiseren waar vrouwen hun verhaal vertellen en anderen daar lering uit kunnen trekken. Een andere voorstel was om de bespreekpunten op papier te zetten en dit een aanzet zou kunnen zijn om vaker zulke initiatieven te ontwikkelen. De organisatie kan terugkijken op een heel genoeglijke avond die voor herhaling vatbaar is.