Is jallikattu in India stierenmishandeling of dapperheidsritueel?

Een eeuwenoud gebruik zorgt in India al dagenlang voor massale protesten. De demonstranten willen dat het verbod op jallikattu, het traditionele stierentemmen, wordt opgeheven.
In Chennai, de hoofdstad van de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu, is het grootste protest. Daar bivakkeert een groep jongeren, inmiddels uitgegroeid tot 30.000 man, op het strand. Volgens correspondent Joeri Boom zijn er nu ook rellen ontstaan.
“De politie probeert het strand, Marina Beach, te ontruimen, maar dat lukt niet. Er zijn gevechten uitgebroken, waarbij een politiebureau is aangevallen en in brand gestoken.” Ook op andere plekken in India werd de afgelopen dagen gedemonstreerd tegen het verbod.

Het hooggerechtshof in India verbood jallikattu in 2014, maar toch werden er gisteren op verschillende plekken in Tamil Nadu stieren losgelaten. De lokale autoriteiten wisten het verbod te omzeilen via een verordening.

Dapperheidsritueel
Waar moeten we aan denken bij jallikattu? “Het jaarlijkse stierenrennen in het Spaanse Pamplona is een goed beeld om voor ogen te houden. Alleen is dit nog een graadje heftiger”, zegt Boom.
“In India draait het om jonge mannen en kleine Indiase stieren met een bult achter hun nek. De jongeren proberen zich een voor een aan die bult vast te klampen en zich daar dan zo lang mogelijk aan vast te houden. Het is een soort dapperheidsritueel.”

En dat ritueel is niet zonder gevaar. “De hoorns van de stieren worden vaak geslepen, zodat ze extra scherp en dodelijk kunnen zijn.” Gisteren vielen er tijdens het evenement twee doden en zo’n vijftig gewonden.
“Sinds 2000 zouden er al 200 doden zijn gevallen onder de jongeren. En het aantal gewonden moet overweldigend zijn. Maar dat wordt allemaal voor lief genomen, het gaat de jongeren om de dapperheid.”
De jongeren willen dat hun cultuur wordt gerespecteerd, en jallikattu is voor hen een uiting daarvan.
(Correspondent Joeri Boom)

Die doden en gewonden waren niet de aanleiding voor het verbod. Dat was het welzijn van de dieren, vertelt Boom. “Een dierenbeschermingsgroep zwengelde het aan. Ze zeiden dat de stieren werden behandeld met rode peper en scherpe voorwerpen om ze extra agressief te maken. En dat de dieren alcohol te drinken krijgen.”
De aanhangers van jallikattu ontkennen dat ten stelligste. “Zij zeggen dat de koe en ook de stier heilig zijn voor hen, omdat ze hindoes zijn. Als een stier verwond raakt in zo’n jallikattu geeft dat groot onheil voor het dorp waarin dat gebeurt. Dat wij gewond raken of gedood worden, maakt niet uit, zeggen ze. Wij doen de stier geen kwaad.”

Boom ziet niet snel een einde komen aan de protesten. “De demonstranten, vooral de jongeren, willen dat hun cultuur wordt gerespecteerd. En jallikattu is voor hen een uiting daarvan. Zij willen geen eenmalige oplossing, zij willen dat het verbod van tafel wordt geveegd.”
Volgende week komt de Hoge Raad in India bijeen om een besluit te nemen over het verbod. “Maar de raad heeft al twee keer opnieuw besloten om het verbod in te stellen en doorgang te laten vinden. Mocht de raad besluiten het verbod te handhaven, dan ziet het er niet naar uit dat de rust snel zal terugkeren in Tamil Nadu.”

Bron:http://nos.nl/artikel/2154486-is-jallikattu-in-india-stierenmishandeling-of-dapperheidsritueel.html