Kan een grotere consumptie van fruit en groenten psychologische stress verminderen?

Gezien de wereldwijde belasting van psychische aandoeningen, is het ontwikkelen van Public Health strategieën ter preventie van het ontstaan van psychische aandoeningen meer dan cruciaal. Er is steeds meer bewijs voor de associatie van een “psychologische gezond dieet”: fruit en groenten beschermen niet alleen tegen cardiovasculaire ziekten, kanker en andere chronische ziekten, maar ook tegen psychische aandoeningen.

PhD kandidaat Binh Nguyen deed samen met zijn team onderzoek bij meer dan 60.000 volwassenen (45+) in Australië. Van 2006 tot 2010 vulden deze volwassenen vragenlijsten in over onder andere hun fruit en groenten gebruik en hun psychische gezondheid. Volwassenen die dagelijks 3 tot 4 porties groenten consumeerden hadden 12% minder kans op stress dan de volwassenen die het minst groenten consumeerden. Volwassenen die 5 tot 7 porties fruit en groenten consumeerden hadden 14% minder kans op stress dan volwassenen die slechts 0 tot 4 porties consumeerden. Consumptie van fruit en groenten, zij het apart of gecombineerd, is dus consistent geassocieerd met een lagere prevalentie van psychologische stress.

Extra bevindingen van ditzelfde onderzoek zijn echter dat deze positieve associatie tussen fruit en groenten consumptie en psychologische stress alleen van significante waarde was voor matige consumptie en niet voor hoge consumptie, en ook alleen voor vrouwen en niet voor mannen.

Vrouwen die 3 tot 4 porties fruit consumeerden hadden 18% minder kans op stress in vergelijking met vrouwen die 0 tot 1 porties consumeerden. Vrouwen die 2 porties fruit consumeerden hadden 16% minder kans op stress en vrouwen die 5 tot 7 porties fruit en groenten gecombineerd consumeerden, hadden 23% minder kans op stress. Het is vooralsnog onduidelijk waardoor dit verschil tussen mannen en vrouwen komt. Volgens de onderzoeker Nguyen kan het zijn dat vrouwen hun fruit en groenten gebruik beter rapporteerden dan mannen.

Het is ook moeilijk te verklaren waardoor de associatie tussen fruit en groenten consumptie en psychologische stress niet gevonden werd bij een hoge mate van consumptie. Volgens Nguyen kan het zijn dat de mensen die grotere hoeveelheden fruit en groenten consumeren, misschien ook hogere hoeveelheden andersoortige voedingssoorten consumeren die leiden tot psychologische stress. Er is echter meer onderzoek hiervoor nodig.

Waarom is de consumptie van fruit en groenten positief geassocieerd met minder kans op psychologische stress?
Een mogelijke verklaring is dat fruit en groenten hoog zijn in antioxidanten zoals vitamine C en E en dat deze oxidatieve stress en “ontsteking” verminderen. Oxidatieve stress en ontsteking zijn schadelijk voor de psychische gezondheid.

Er zijn meer onderzoeken die de associatie bewijzen: Een meta-analysis toonde aan dat meer consumptie van fruit en groenten geassocieerd is met lagere ratio’s van depressie. Een Swiss onderzoek bij meer dan 20.000 volwassenen toonde aan dat 5 porties fruit en groenten per dag geassocieerd was met een lagere ratio van hoge of matige psychologische stress.

Maar zowel het grote onderzoek van Nguyen als de andere onderzoeken tonen aan dat de voordelen van fruit en groenten consumptie voor de psychologische gezondheid verdwijnen als de volwassenen zich niet houden aan andere belangrijke gezondheidsfactoren zoals rookgedrag, alcoholgebruik, lichamelijke beweging enzovoorts. Het geheel is dus complex. Andere gezondheidsfactoren beïnvloeden psychologische gezondheid mogelijk meer dan de consumptie van fruit en groenten.

                                              Bron: Medscape Education Clinical Briefs