Kenniskring: erkenning sevá-werk

Kenniskring Nederland en Kenniskring Suriname hebben op 27 januari jl. een gezamenlijk nieuwjaar event georganiseerd, Keynotespreaker op deze avond was Bhagwan Gangaram Panday van Kenniskring Suriname. Kenmerkend voor een Kenniskring bijeenkomst is dat een inhoudelijk thema door één of meerdere deskundigen wordt belicht. Vervolgens wordt met de aanwezigen gedebatteerd teneinde kennisdeling en verspreiding te faciliteren. Tot slot is er gelegenheid om te netwerken.

Nieuwjaarsborrel

De gezamenlijk bijeenkomst in Den Haag had het karakter van een nieuwsjaarborrel waarbij informele ontmoeting en netwerken onder het genot van een hapje en drankje centraal stonden. Ondanks het informele karakter kregen de aanwezigen met een geanimeerde dia presentatie een kijkje in de keuken van het sevá-werk van Bhagwan G.P. Een conclusie uit zijn presentatie is dat deze ‘’bezige bij” vele rollen en petten heeft in het sociaal maatschappelijk leven. Naast de vele besturen waar hij deel van uitmaakt (Kenniskring, Surinaams Crematorium, Zwembad Parima, Vereniging van Installateurs in Suriname) is hij ook oprichter/bestuurslid van Stichting OHM en sinds kort voorzitter van de Presidentiele commissie Herdenking 150 jaar Hindustaanse Immigratie. Hij is ook een belangrijke actor die de jaarlijkse uitvoering in Suriname van het Goede Doelen Project Su van Vriendengroep Himmat mogelijk maakt.

Erkenning voor “sevá -werk”

Op deze gezamenlijke Kenniskringbijeenkomst zijn twee personen in het bijzijn van de circa 75 deelnemers in het zonnetje gezet. Dat was Bhagwan Gangaram Panday zelf. Hij kreeg voor zijn vele verdiensten op het gebied van sevá-werk de “Surinaams-Rotterdams Speld’’. De andere persoon die voor zijn onbaatzuchtig werk voor de Surinaamse gemeenschap in Den Haag en Suriname een award in ontvangst nam was Hemant Lachman. Van beide mensen is bekend dat zij ondernemer zijn; de een in Suriname en de laatste in Den Haag. Naast het ondernemerschap zetten zij hun kennis, energie en netwerken in voor projecten en activiteiten om de Surinaamse gemeenschap en sociaal zwakkeren te dienen. Het initiatief tot erkenning en waardering van de prestaties van beide personen is genomen door de Stichting Satya Dharma uit Hoogvliet.

De motivering voor erkenning van de verdiensten van Hemant Lachman luidt als volgt:

“U bent een van de bijzondere personen die het hart heeft van onbaatzuchtige ondersteuning van de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname; u bent een van de spilfiguren voor de diaspora gemeenschap in Nederland; u zet zich in voor de Haags-Hindustaanse gemeenschap en helpt om de cultuur van deze gemeenschap te behouden en uit te dragen in Nederland; u ondersteunt kansarme kinderen met enige regelmaat, zodat zij verder in het onderwijsproces kunnen; u ondersteunt elk initiatief dat in Suriname en Rotterdam-Hoogvliet wordt gehouden en u integreert dat ook in de diaspora gemeenschap in Nederland. Wij hebben eerbied, respect en waardering voor uw bijzondere bijdrage.”

Stanley Ramkhelawan (Kenniskring Nederland)

Bron: sun.sr