Kenniskring: Migratie en identiteit i.h.k. van de relatie NedSur?

KennisKring houdt op dinsdag 2 mei as een lezing met als gastsprekers Harry van Bommel en Maurice Pahladsingh. Van Bommel, oud tweede kamer lid zal zijn blik werpen op Migratie en identiteit in het kader van de relatie Nederland en Suriname. De laatste jaren hebben wij Harry van Bommel vaker op bezoek in Suriname waarbij hij zijn kennis en ervaring op diverse gebieden ter beschikking stelt en ook initiatieven op onderwijsvlak ondersteund. Hij is ook een voorstander van de afschaffing van het visumplicht en betere betrekkingen tussen Suriname en Nederland. Hij zal zijn visie presenteren aan het publiek en met hun in discussie gaan over de topics.

Maurice Pahladsingh heeft de recente Tweede Kamer verkiezingen in Nederland aan een analyse onderworpen, eigen rekenwerk gedaan en de uitslagen bekeken op kandidaten met een migratie-achtergrond, Surinaamse origine en voorkeurstemmen. Geen enkele Surinamer is tot de Tweede Kamer  doorgedrongen. Met  Tanja Jadnanansing verdween het laatste stukje Suriname en is er dus sinds 1994 geen Surinamer in de Kamer. Voor een zetel waren 70.000 stemmen nodig en voor een voorkeur zetel een kwart daarvan. Nederland telt 3,75 miljoen allochtonen op 17 miljoen Nederlanders waarvan 349.000 Surinamers dus aan Surinaamse kandidaten was geen gebrek. Waaraan heeft het dan gelegen. Dat hoort u dinsdag avond in het Lalla Rookh gebouw om 20.00u. van Maurice Pahladsingh. 

KennisKring leden, gasten en de media zullen alle ruimte krijgen met de gastsprekers in discussie te gaan. Met deze recente maatschappelijke ontwikkelingen hoopt Kenniskring hiermee een bijdrage te leveren de samenleving te informeren. Deze avond is toegankelijk voor haar netwerk leden uit de overheid-publieke-en private bedrijfsleven en voor overige belangstellenden. De toegang kent een bijdrage. 

Kenniskring, KK is een vrijwillige netwerkkring van topkader uit de academische, overheid- en business community. Door regulier inzichten, informaties en ontwikkelingen over actuele politieke en sociaaleconomische vraagstukken op zowel lokaal, regionaal als mondiaal niveau met elkaar uit te uitwisselen, moeten KK members in staat zijn hun individuele- en groepsbelangen beter in te schatten en richting te geven. Kenniskring is een instrument om d.m.v. contactlegging de expertise van elk netwerklid te leren kennen en het netwerk als bron te hanteren voor specifieke expertise om persoonlijk- of maatschappelijk voordeel te behalen. KK kent geen bestuur, geen penningen, doch vraagt een vrijwillige (verplichte) bijdrage van minimaal srd 20,- aan de gasten ter dekking van kosten van die avond.