KennisKring/OHM/NSHI organiseren een 3 tal presentaties

In het kader van de herdenkingsactiviteiten in verband met 150 jaar Hindustaanse Immigratie organiseren OHM, Kenniskring en NSHI een drietal presentaties op dinsdag 20 juni om 19.30u in het Lallarookhgebouw. Drie gastsprekers zijn uit Nederland en hebben onlangs meegedaan met de Internationale conferentie “ Legacy of Slavery and Indentured Labour and their impact on present societies’. Professor Ruben Gowricharn zal het licht doen schijnen op de overdracht van hulpbronnen, Hij is tot 2020 hoogleraar diaspora studies geweest aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en Universiteit van Tilburg. Hij doet regelmatig onderzoek over Suriname en publiceert daarover zowel nationaal als internationaal. Zijn laatste boek ‘Ongezien Ongehoord, Hindostanen in de koloniale geschiedenis van Nederland’ heeft hij geschreven samen met Jaswina Elahi. Professor Chan Choenni, emeritus hoogleraar zal het hebben over de eerherstel van Marienburg en over de bloedige opstand van 1902 waarbij er 24 doden vielen doodgeschoten door militairen waarna in een massagraf gegooid, met ongebluste kalk overgoten en zijn onvindbaar. Prof. Chan Choenni pleit voor eerherstel van Mariënburg middels renovatie van de woning van directeur Mavor en enkele magazijnen. Er komt een documentatie centrum, een museum met een toerismefunktie als het symbool van de Hindostaanse en Javaanse contractarbeid. Drs. Sardhanand Harinandansingh, sociaalpedagoog en veranderkundige psycholoog zal ter gelegenheid van de jubileumvieringen zijn herdenkingsboek launchen getiteld ‘Concoursen van homogeniteit in multiculturaliteit’. Hierin maakt hij een wetenschappelijke analyse van het ontstaan van de multiculturaliteit in Suriname. Hij formuleert de interetnische vraagstukken, en reikt visie en modellen aan over hoe de verbroedringspolitiek zich verder kan transformeren tot duurzame saamhorigheid of homogeniteit in deze multiculturele natie. Hij bouwt zijn theorie op de feiten en gebeurtenissen van rond de verbroederingspolitiek van de afgelopen halve eeuw. De avond begint op tijd. Na de presentaties is er gelegenheid tot discussie met de gastsprekers en zal de auteur zijn boek aanbieden aan de President van de Republiek, de minister van onderwijs, de ambassadeur van Nederland en India, de Dc van Saramacca alsook aan enkele organisaties en Vip’s. KennisKring KK, bestaat dit jaar 27 jaar met een zusterorganisatie in Nederland en netwerkgroepen in Aruba, Curacao, Guyana, India, Trinidad en de USA, is een vrijwillige netwerkkring van topkader uit de academische, overheid- en business community. Door elke eerste dinsdag van de maand inzichten, informaties en ontwikkelingen over actuele politieke en sociaaleconomische vraagstukken op zowel lokaal, regionaal als mondiaal niveau met elkaar uit te uitwisselen, moeten KK members in staat zijn hun individuele- en groepsbelangen beter in te schatten en richting te geven. Kenniskring is een instrument om d.m.v. contactlegging de expertise van elk netwerk lid te leren kennen en het netwerk als bron te hanteren voor specifieke expertise om persoonlijk- of maatschappelijk voordeel te behalen. KK kent geen bestuur, doch een coördinatie team en geen penningen.

KK Team