KennisKring: Onze Ouderenzorg???

KennisKring houdt op dinsdag 3 oktober as een lezing over onze Ouderzorg met als gastsprekers Ernesto Jabini, direkteur huize Ashiana en Sekhar Bissessur, advokaat tevens voorzitter van NEHOB Nederland. Zoals bekend zijn alle bejaardentehuizen propvol en is er geen plaats voor nieuwe aanmeldingen. Wekelijks vinden er voet/been amputaties plaats vooral bij diabetici. Hierdoor wordt het voor gezinnen met werkende kinderen heel moeilijk aan hun deskundig ouderzorg plicht te voldoen. Ouderenzorg in huis is een discipline apart en zijn de kinderen vaak niet geschoold hoe om te gaan met ouderen, hoe dementie tijdig te ontdekken en hoe daarop in te spelen. Ook attributen als loopstokken, loopstoelen, rolatoren, rolstoelen zijn erg duur en onbetaalbaar voor ouderen en kinderen met een laag inkomen, vooral in deze tijd. Enkele organisaties sturen uit Nederland tweede handse spullen die niet voldoende beantwoorden aan de enorme behoefte. Naast het feit dat de bejaarden tehuizen vol zijn, zijn ze ook voor velen onbetaalbaar. Bedragen die men maandelijks betaald varieren tussen de 300 en 900 euro die ook met steun van kinderen uit m.n. Nederland worden betaald. Onze staats bejaardentehuis Ashiana die goedkoper is, is ook vol. Daar heeft men nog een inhuis ziekenboeg. Suriname is aan zet en moet nadenken hoe zij deze zorg in de toekomst wil geven. Deskundigen gaan dinsdag avond bij Kenniskring hun kennis en ervaring op dit gebied delen zowel in Suriname als Nederland. Daarna zal met het   publiek in discussie worden gegaan over mogelijke aanpak en verbetering voor onze tientallen duizenden respectabele oudjes in onze samenleving. Kenniskring probeert  dinsdag avond de discussie op gang te zetten in het Lalla Rookh gebouw om 20.00u. KennisKring leden, gasten en de media zullen alle ruimte krijgen met de gastsprekers in discussie te gaan. Met deze recente maatschappelijke ontwikkelingen hoopt Kenniskring hiermee een bijdrage te leveren de samenleving te informeren. Deze avond is toegankelijk voor haar netwerk leden uit de overheid-publieke-en private bedrijfsleven en voor overige belangstellenden. KennisKring, KK is een vrijwillige netwerkkring van topkader uit de academische, overheid- en business community. Door regulier inzichten, informaties en ontwikkelingen over actuele politieke en sociaaleconomische vraagstukken op zowel lokaal, regionaal als mondiaal niveau met elkaar uit te uitwisselen, moeten KK members in staat zijn hun individuele- en groepsbelangen beter in te schatten en richting te geven. Kenniskring is een instrument om d.m.v. contactlegging de expertise van elk netwerklid te leren kennen en het netwerk als bron te hanteren voor specifieke expertise om persoonlijk- of maatschappelijk voordeel te behalen. KK kent geen bestuur, geen penningen, doch vraagt een vrijwillige (verplichte) bijdrage van minimaal srd 20,- aan de gasten ter dekking van kosten van die avond.  

Datum : Dinsdag 3 oktober 2017
Tijd      : 20.00u (inloop 19.30)
Plaats  : Lalla Rookh Gebouw 1
Thema : Onze ouderenzorg ???

Gastsprekers:

  1. Hr. Ernesto Jabini, BN.ED. direkteur Huize Ashiana
  2. Mr. Sekhar Bissessur, advokaat, voorzitter van NEHOB Nederland

Let op:
–          Na de presentaties is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
–          Kom op tijd. We beginnen op tijd!
–          Neem uw visite kaartjes en of folders etc. mee.
–          Er is koffie, thee, water, frisdrank en een vegetarische snack.