Kenniskring: De Surinaamse economie in 2017

 

KennisKring (KK) opent het jaar 2017 vol frisse moed met een lezing en discussieavond in het Lalla Rookh gebouw op dinsdag 10 januari a.s. om 20.00u. Er zijn twee speciale gastsprekers tw : Drs. Albert R. Ramdien en Bryan Renten.
Het gekozen thema is de Surinaamse Economie in 2017, uitdagingen, verwachtingen en aanbevelingen. Het jaar 2016 is voor onze economie een heel woelig jaar geweest van devaluatie van onze munt tot de verdere neergang van de internationale prijzen van commodities waar onze consumptie-economie merendeels op drijft. De regering heeft met het IMF een richting gekozen die achteraf als een strop werd ervaren door vooral de lagere inkomensgroepen van onze samenleving. Prijsverhogingen van energie, water benzine, vuurwapenvergunningen, verzekeringen etc. en late betalingen aan onderwijzers, buschaffeurs, boothouders, bewakingsbedrijven, aannemers e.a. brachten een zekere mate van ontwrichting van de economie met zich mee. Met het sluiten van diverse leningen wordt getracht het gat te dichten. Wat moeten we als land in 2017 doen om het getij te keren. We kijken uit naar de aanbeveingen van de twee gastsprekers van de Kenniskringavond. Drs. Albert Ramdien is diplomaat geweest van 1997-2016, Assistent Secretaris Generaal van de OAS van 2005-2010 en is thans Sr. Director External Relations van Newmont Suriname. Dhr. Bryan Renten is voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. KennisKring leden, gasten en de media zullen alle ruimte krijgen met de gastsprekers in discussie te gaan en hun visie te geven over het thema. Deze avond is toegankelijk voor haar netwerkleden, zijnde topkader uit de overheid-publieke-en private bedrijfsleven en voor belangstellenden. Kenniskring KK, bestaat ruim 20 jaar, heeft een zusterorganisatie in Nederland en netwerkgroepen in Aruba, Curacao, Guyana, India, Trinidad en de USA, is een vrijwillige netwerkkring van topkader uit de academische-, overheid- en business community. Door elke eerste dinsdag van de maand inzichten, informaties en ontwikkelingen over actuele-, politieke- en sociaaleconomische vraagstukken op zowel lokaal-, regionaal als mondiaal niveau met elkaar uit te uitwisselen, moeten KK members in staat zijn hun individuele- en groepsbelangen beter in te schatten en richting te geven. Kenniskring is een instrument om d.m.v. contactlegging de expertise van elk netwerklid te leren kennen en het netwerk als bron te hanteren voor specifieke expertise om persoonlijk- en/of maatschappelijk voordeel te behalen. KK kent geen bestuur, maar een coördinatie team, geen penningen, doch vraagt een vrijwillige (verplichte) bijdrage @ min. srd. 20,- ter dekking van kosten van die avond.

KENNISKRING
the power of networking!
INFORMATIE & NETWERKEN DOOR TOP KADEROVERLEG
Uitnodiging

 

 

Onder aanbieding van de beste wensen voor het jaar 2017 nodigt Kenniskring U uit voor haar eerste bijeenkomst:

Datum             :  dinsdag 10 januari 2017

Tijd                  :  20:00 u./inloop 19:30 u.

Plaats              :  Lalla Rookh gebouw 1

Thema             :  De Surinaamse economie in 2017:   uitdagingen,  verwachtingen en aanbevelingen

 

Gastsprekers:

  1. Drs. Albert R. Ramdin, diplomaat (1997-2016), Assistent Secretaris Generaal OAS (2005- 2010), Adviseur Ministerie van Buitenlandse Zaken, thans Sr. Director External Relations Newmont Suriname
  2. Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven

• Gaarne uw komst bevestigen en het aantal personen per reply e-mail.
• Neem uw bussines-, visitekaarten, flyers, brochures etc. mee.
• 20:00- 20:45u. – spreker(s)
• 20:45-21:15u. -discussie
• 21:15-22:00u. -informal networking

Kenniskring KK, bestaat ruim 20 jaar, heeft een zusterorganisatie in Nederland en netwerkgroepen in Aruba, Curacao, Guyana, India, Trinidad en de USA, is een vrijwillige netwerkkring van topkader uit de academische-, overheid- en business community. Door elke eerste dinsdag van de maand inzichten, informaties en ontwikkelingen over actuele-, politieke- en sociaaleconomische vraagstukken op zowel lokaal-, regionaal als mondiaal niveau met elkaar uit te uitwisselen, moeten KK members in staat zijn hun individuele- en groepsbelangen beter in te schatten en richting te geven. Kenniskring is een instrument om d.m.v. contactlegging de expertise van elk netwerklid te leren kennen en het netwerk als bron te hanteren voor specifieke expertise om persoonlijk- en/of maatschappelijk voordeel te behalen. KK kent geen bestuur, maar een coördinatie team, geen penningen, doch vraagt een vrijwillige (verplichte) bijdrage @ min. srd. 20,- ter dekking van kosten van die avond.

Het KK team
voor info: 8809000