Krishna Janamashtmi

Krishna Janamasthmi woensdag 24 augustus 2016 :
विविधता में एकता
vividhataa mein ektaa
Eenheid in verscheidenheid

Een mens zonder liefde is een levend lijk. Het is liefde en opoffering die de mens goddelijk maken. Alleen liefde is de vrucht van de liefde. De liefde is zijn eigen getuige. Er is geen spoor van eigenbelang in. Want liefde is een doel op zich , het kent geen angst. Avatars komen ter wereld om de mensheid te leren de weg van de liefde te vinden . De wereld toont de diversiteit die is voortgekomen uit God. Het Goddelijke toont de eenheid die de diversiteit in zich draagt . Erkenning van deze ‘eenheid in verscheidenheid’ kan alleen worden geleerd vanuit het Goddelijke.

Krishna Avatar is beschreven op verschillende manieren: Als een aspect van het Goddelijke in menselijke vorm, als een ideaal voor de wereld, als een heilige heerser, als een manifestatie van het Atma.
Het Goddelijke komt als Avatar om de zuivere en onbezoedelde liefde van toegewijden in de richting van God te verkondigen . Anderen denken dat de Avatar komt om de de goddelozen te bestraffen , de bescherming van het goede, het neutraliseren van de ongerechtigheid en het herstel van de gerechtigheid. Dit is hoe er ook naar gekeken kan worden . Maar dat is niet de manier waarop de Heer dingen ziet . Er is niets slecht in Gods oog. Vandaar dat er geen haat of kwade wil aanwezig moet zijn Het is pas als je alles lief hebt , dat kan worden gezegd dat u God lief hebt.
Katha
Sri Krishna deed eenmaal een test om aan te tonen hoe de devotie van de ongeletterde Gopikas van Brindavan dieper en voller was dan die van Rukmini of Sathyabhama en zelfs de wijze Narada. Hij beweerde dat hij een ernstige hoofdpijn had en dat die alleen zou genezen door de stof van de voeten van een toegewijde . Noch Rukmini, Sathyabhama of Jâmbavatî waren bereid om dat te doen omdat ze het gevoel hadden dat het een zonde zou zijn voor een vrouw om stof van haar voeten op het voorhoofd van haar man te zetten . Ze vonden dat ze zouden worden veroordeeld tot een eeuwig leven in de hel als ze zo een godlastering deden . De twee consorten wenden zich tot Narada ji om van hem als de eerste toegewijde van de Heer het stof van zijn voeten te vragen maar ook hij weigerde uit angst voor de gevolgen van een dergelijke handeling.

Krishna vroeg daarop ook aan Narada om hetzelfde van de Gopikas van Brindavan zoeken. Toen Narada de Gopikas benaderde , aarzelden ze geen moment om het stof van hun voeten te verzamelen , omdat hun enige zorg was om hun geliefde Krishna van zijn pijn te verlichten , zonder zich zorgen te maken over wat er met hen als gevolg van deze handeling zou gebeuren . Narada dacht dat ze zich als analfabeten niet de ernstige gevolgen van hun handelen realiseerden. Maar zelfs toen ze werden gewaarschuwd door Narada ji over de ernstige gevolgen van hun actie, vertelden ze hem dat ze zich geen zorgen maakten over wat hun zou overkomen als ze maar alleen hun Krishna zijn pijn konden verzachten . Krishna’s pijn was weg op het moment dat de Gopikas het stof van hun voeten aanboden . Narada realiseerde zich dat de volstrekt onbaatzuchtige toewijding vertoond door de Gopikas, Parama Bhakti (de hoogste vorm van devotie) was .

Krishna openbaarde toen dat dit goddelijke drama werd opgevoerd om de allerhoogste toewijding van de Gopikas aan het licht te brengen. Hij verklaarde: “Die voeten zijn van Mij, het stof op de voeten ben Ik … Ik ben alomvattend.”
Kan iemand mij begrijpen? Ik huis in alle 8.4 miljoen wezens, kan iemand Mij begrijpen?
De komst van een Avatar is om de kennis van deze Eenheid uit te leggen .