Krishna Janmáshtmí

Shrí Krishna Janmáshtmí is een feest ter herdenking van de geboortedag van Shrí Krishna. Van alle avatárs (goddelijke incarnaties) wordt vooral Shrí Krishna het meest vereerd. Volgens de Indische traditie heeft Krishna geleefd aan het eind van het    dvápar – yug (het derde wereldtijdperk), waarna het kali-yug, (het vierde en laatste wereldtijdperk ) omstreeks 3000 v.Chr. is begonnen. Dit feest wordt uitsluitend in de tempels gevierd. Krishna werd te middernacht van de achtste dag (astmí) van de donkere maanhelft (krishna -paksha) van de maand bhádrapad of bhádon (augustus /september) geboren in de gevangenis van Mathurá, waar zijn vader Vasudeva en zijn moeder Devakí waren opgesloten door koning Kans                       (zijn mámá oftewel oom van moederszijde), die middels een staatsgreep (of coup) de troon van Mathurá had overgenomen. In de Bhágavat-Purán wordt de geboorte van Krishna op dichterlijke wijze beschreven: