Kwart Chinees vuurwerk blijkt in Nederland toch niet veilig

De kwaliteit van het Nederlandse consumentenvuurwerk gaat achteruit: een kwart van de in 2016 geteste partijen voldoet niet aan de veiligheidseisen.


Uit controles van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat een kwart van het in 2016 geteste vuurwerk niet slaagt op het gebied van veiligheid. Het vuurwerk is daarmee iets onveiliger dan in voorgaande jaren.
In Nederland wordt jaarlijks 14 miljoen kilo consumentenvuurwerk ingevoerd voor binnenlands gebruik. De ILT richt zich bij de jaarlijkse controles van dat vuurwerk op de artikelen die het meeste risico met zich meebrengen. De dienst keurt vuurwerk af omdat het bijvoorbeeld omvalt terwijl het afgaat of brandende delen op lage hoogte verspreidt. In de afgelopen 10 jaar lag het afkeuringspercentage voor dit risicovolle vuurwerk gemiddeld tussen de 20 en 25 procent. Dat de vuurwerkimporteurs dit jaar aan de bovenkant van die bandbreedte zitten, is een tegenvaller. In 2014 en 2015 leek de kwaliteit van het vuurwerk met afkeuringspercentages van 22 en 21 procent aan de beterende hand.

Opvallend genoeg draagt het afgekeurde vuurwerk wel het zogeheten CE-keurmerk. Dat wordt verstrekt door een Chinese instantie en geeft aan dat het vuurwerk voldoet aan de Europese eisen. Dat er alsnog iets mis kan zijn met het vuurwerk, komt doordat het keurmerk al wordt afgegeven als het vuurwerk uit de fabriek in China komt rollen. Daarna moet het echter nog de container in richting Nederland en daar gaat het vaak mis, zegt Groeneveld. ‘Soms is het vuurwerk nog te vochtig als het wordt verscheept. Dat vocht trekt de lont in, die bij het afsteken daardoor niet snel genoeg brandt. En een te trage ontbranding van de lont is een belangrijke reden om een product af te keuren.’
Een trage lont heeft evenwel weinig van doen met het omvallen van een pot siervuurwerk. De vuurwerkimporteurs zouden er dan ook goed aan doen de hand in eigen boezem te steken, meent ILT-woordvoerster Lianne Sleutjes. ‘Vuurwerkimporteurs dragen de verantwoordelijkheid om voor kwalitatief goed vuurwerk te zorgen. De ILT is geen veiligheidsklep die voor hen voorkomt dat onveilig vuurwerk op de markt belandt.’ Dat dit jaar opnieuw een kwart van het geteste vuurwerk niet deugt, betekent volgens de dienst dat vuurwerkfabrikanten en -importeurs ‘de randen van de regelgeving blijven opzoeken’. Dat is onwenselijk, zeker omdat het CE-keurmerk geen garantie biedt.

Groeneveld herkent zich echter niet in de kritiek van de ILT. De importeurs zouden er juist alles aan doen om de kwaliteit van het Nederlandse vuurwerk te verhogen. ‘Veel risicovolle producten importeren wij al niet meer. Niet om sancties te voorkomen, maar om de Nederlander die vuurwerk bij een echte vuurwerkhandel koopt te kunnen verzekeren van een veilig product.’ Hij benadrukt dat de ILT slechts de riskantste producten uitkoos voor de controles. ‘Wie netjes een vuurwerkbril opzet en brandveilige kleding aantrekt, kan met een gerust hart vuurwerk uit de winkel afsteken. Uiteindelijk hoort vuurwerk, samen met de oliebol, toch bij de Nederlandse oud-en- nieuwtraditie.’

Bron: http://www.volkskrant.nl/economie/kwart-chinees-vuurwerk-blijkt-in-nederland-toch-niet-veilig~a4438713/