LEVEN IS EEN EXPRESSIE VAN DANKBAARHEID

15073410_1232508943504908_8274010416682334027_nOm Sri Sai Ram!
In 126 landen over heel de wereld werd op 23 november 2016 de geboortedag van Sri Sathya Sai Baba herdacht door Zijn volgelingen middels expressie van dankbaarheid in de vorm van dankdiensten. In Suriname was het binnen de Sathya Sai Internationale Organsiatie ook merkwaardig. Op diverse plaatsen als Nickerie, Saramacca en Paramaribo werden in diverse centra de diensten gehouden door volgelingen van Sri Sathya Sai Baba. De sankirtans waren zielrakend en het gevoel van liefde, vrede en harmonie waren middels klinkende stemmen, die afgesteld waren in ritme op de tonen van de melodie en muziek, duidelijk voelbaar. Met de volgende boodschap van Sri Sathya Sai Baba werd deze dag dan afgesloten.

Sarva Roopa Dharam Shaantam,
Sarva Naama Dharam Shivam,
Satchitaanandam Adwaitam
Sathyam Shivam Sundaram

Vrede is het kleed van alle vormen,
Voorspoed is de basis van alle namen,
De non-duale vorm is Waarheid,
Bewustwording en Geluk,
En dit is waarheid, goedheid en schoonheid.

Het Leven is een Expressie van Liefde en Dankbaarheid!
Iemand die ten volle beseft dat het Atma principe in hem hetzelfde is als dat in alle andere mensen, heeft inzicht in de goddelijkheid, ongeacht de positie die hij in de maatschappij inneemt (leerling, huisvader of gepensioneerde). In zo iemand is God stevig verankerd. Hij wordt God zelf. Het is menselijkerwijze niet mogelijk om God geheel te begrijpen. Er zijn veel mensen die de aard van God analyseren en onderzoeken. Zij die er iets van waarnemen kunnen zich gelukkig prijzen.

Belichamingen van liefde,
Iedere taak die met zelfvertrouwen wordt ondernomen is van succes verzekerd. Daarom is zelfvertrouwen voor een ieder absoluut essentieel. Als je van anderen verwacht dat ze je zullen respecteren en liefhebben, dan moet je hen in gelijke mate respecteren en liefhebben. Als je dat niet doet, kun je geen wederkerige gevoelens verwachten. Op dezelfde manier is het zo, dat als je God liefhebt, God jou liefheeft. Het leven bestaat uit reactie, weerklank en weerkaatsing. Wat je aan anderen doet of geeft, dat krijg je in gelijke mate terug.
Wat kan ik jullie voor vandaag meegeven? Altijd als ik jullie zie, stroomt mijn hart over van liefde. Als ik voor mijn ogen zie hoevelen van jullie van hun liefde voor mij blijk geven, kent mijn vreugde geen grenzen. Ik heb niemand van jullie een uitnodiging gestuurd. De liefde die in mij is, heeft je hier naartoe getrokken. Jullie liefde voor God en Gods liefde voor jullie is de ware boodschap. Wat kan ik je als boodschap meegeven? Ik geef en je ontvangt, en jij geeft en ik ontvang. Deze uitwisseling is de band tussen mens en God. Wees allemaal gelukkig en op je gemak. Breid je spirituele dimensies uit. Leef in de vaste overtuiging dat God in ons allen woont.

Het leven is kostbaar en mensen zijn veel kostbaarder dan alle andere levende wezens, omdat we de mogelijkheid hebben om geluk te creëren. Dus waarom niet het “hebzuchtige” in het verspreiden ervan? Wees gul in het verspreiden van liefde en geluk om je heen. Wees dankbaar dat je niet alles wat je vandaag wilt hebben hebt, omdat je nog steeds een kans maakt om morgen nog gelukkiger te zijn dan je vandaag bent!

Verblijf in God. Al je verlangens zullen worden vervuld. Haat niemand. Geniet van de zegen van liefde met een hart dat vervuld is van liefde. Deze boodschap is mijn geschenk aan jullie allen voor deze dag. Dit is de enige rijkdom bij Swami. Al deze prachtige gebouwen zijn niet van mij, ze behoren mijn volgelingen toe. Het enige bezit dat ik heb is grenzeloze liefde voor jullie allen. Swami zal zijn grenzeloze liefde over jullie allen uitstorten; je hoeft er alleen maar om te vragen. Waarom? Swami is bereid zelfs zijn eigen lichaam op te offeren terwille van zijn volgelingen. Wees gelukkig en leef een gezegend leven. Dat zal Swami dan ook als zegen ervaren. Er is verder niets nodig. Jouw geluk is een geschenk van Swami’s liefde. Zorg goed voor dit kostbare cadeau en dit is Swami’s zegen voor jullie voor deze dag. Moge ieder van jullie voortdurende toewijding tentoonspreiden en een geheiligd, lang en gelukkig leven leiden. Moge jullie dit alles hebben, moge jullie dit alles hebben, moge jullie dit alles hebben! Moge elke moeilijkheid die je ondervindt worden opgelost. Zonder je verstandelijke energie uit te putten bij het overwinnen van moeilijkheden, moge jullie genieten van welk geluk dan ook dat je verkrijgt, onvermengd en zuiver.img_5489

Bron: Sathya Sai Internationale Organisatie Suriname