Lezing Brahma Kumaris: “Experience of God’s Love and Protection”

De gastspreker uit India, BK Sr. Suman, heeft op 22 augustus jl. een lezing verzorgd over God’s liefde en bescherming. Het festival Raksha Bandhan herinnert ons aan God’s liefde en bescherming. Liefde blijkt één van de meest gebruikte woorden te zijn. Echter kan liefde niet worden gedefinieerd in woorden, maar alleen worden ervaren. Liefde wordt ervaren op verschillende niveaus: fysieke liefde, intellectuele liefde, emotionele liefde en spirituele liefde.

Het fundament van elke relatie wordt dieper wanneer er onvoorwaardelijke liefde is: liefde zonder voorwaarden. God’s liefde voor ons is onvoorwaardelijk. Kan ik, als kind van God, ook onvoorwaardelijke liefde hebben voor anderen? Onvoorwaardelijke liefde ontstaat wanneer verwachtingen worden gereduceerd. Je bent zelf vol en wilt niets.. Er is liefde, maar geen gehechtheid. Bij gehechtheid probeer je iets te ’trekken’ , wat je gebruikt als je identiteit. Als de persoon van mij weg gaat, lijkt het alsof ik mijn identiteit kwijt raak. Ik identificeer mezelf dus met de ander. Waaraan je gehecht bent, daar wordt je afhankelijk van. Relatie wordt dan binding.

Van oorsprong ben ik vol net als de volle maan: 100% vol van alle deugden en kwaliteiten. Wanneer ik na enige tijd maar 50% vol ben, dan zal ik aangevuld willen worden met iemand, die de andere 50% bezit. De woorden ‘wederhelft ‘en ‘soulmate‘ worden gebruikt. De compleetheid wordt dan ervaren wanneer ik in relatie ben met die ander.
Nu in deze tijd, die bekend staat als kaliyug, zijn wij misschien maar 10% vol, anderen ook en dus zal ik waarschijnlijk niet meer voldaan zijn met slechts één ‘soulmate’ . Als ik 90% moet aanvullen, wie zal dat dan voor mij kunnen doen? Wie heeft die capaciteit?

God is altijd vol van alle deugden en kwaliteiten en ook de enige die me volledig begrijpt. God is de juiste die me kan vullen. Hoe kan ik nu liefde ontwikkelen voor God? Er vindt een verdieping plaats van liefde wanneer ik een relatie heb met God. God kan ervaren worden in verschillende relaties: Moeder, Vader, Leraar, Geliefde. De ‘smaak’ van elke relatie is anders. Een persoon kán niet compleet worden met liefde van slechts één relatie. Wanneer ik de ‘smaken’ van alle relaties heb geproefd, word ik emotioneel stabiel. Ik kan elke relatie die ik wil, ervaren met God.

Van God, de Vader, ontvang ik bescherming en een erfenis. Een erfenis van kwaliteiten, krachten, kennis. Zodra ik me stabiliseer in het gewaarzijn: “Ik ben God’s kind”, ervaar ik alle schatten van God, die ook mijn schatten zijn.

Van God, de Moeder, ontvang ik onvoorwaardelijke liefde. Wanneer een kind vies wordt, is het de moeder die het verschoondt. Het maakt niet uit hoe vies het kind wordt, de moeder staat altijd klaar. En ze geeft liefde. Wanneer ik vies word dwz: wanneer ik iets verkeerds doe, geeft mijn Moeder liefde en vergeeft mij. In die liefde zit er zoveel helende kracht, waardoor ik het vermogen heb om mezelf te transformeren. De manier om te helen wat niet goed is gegaan in een relatie met iemand, is om die bepaalde relatie met God te ervaren. Bv. de relatie tussen vader en kind.

Wanneer ik vriendschap met God ontwikkel, ben ik heel open naar die Vriend toe, ik word volledig begrepen en ik kan zijn wie ik ben. Door de diepe relatie met God raakt de ziel voldaan..

Wanneer ik een band heb met iemand, dan voel ik om te helpen wanneer het nodig is. Wanneer ik een band heb met God, dan is God gebonden om mij te helpen. Dit is de echte bescherming van God. Ik voel dat ik gecombineerd ben met God, wat ook wel bekend staat als ShivShakti en Ardhanarishvara.

Er zijn veel mythologische verhalen bekend waarin God de verantwoordelijkheid van een relatie vervult:
– Meera die Krishna herinnerde als haar Geliefde, waarbij Krishna vergif in nectar veranderde en Hij beschermde haar altijd.
– Arjun die van Krishna, als Vriend, hulp ontving.
– Draupadi herinnerde Krishna in de vorm van een Broer, waarbij Hij een lange sari verschafte aan haar in tijd van nood.

God’s bescherming komt wanneer ik de hoogste aanwijzingen opvolg, wat bekend staat als shrimat. Ik blijf dan binnen de lijn van bescherming, die als Lakshman rekha wordt beschreven in de Ramayan.

Na de lezing had het publiek de gelegenheid om vragen te stellen. De avond werd vredevol afgesloten.

Brahma Kumaris Spirituele Organisatie (22/8/2017 )