Lezing Brahma Kumaris: “Shiv Shakti…… over Zuiver Zelfrespect”

Wat heeft Shiv Shakti met zelfrespect te maken? Eigenlijk alles.

De naam Shiva is een heel bijzondere naam voor de Allerhoogste Bron, the Supreme Soul.

Heel interessant is dat deze naam niet gegeven is aan een lichaaam.

De naam die wij dragen is bij de geboorte aan ons gegeven en is gekoppeld aan het lichaam.

Vaak genoeg hebben we ook nog een roepnaam of een huisnaam die niet eens onze officiële naam is.

De naam waaraan we ons koppelen is de naam die gegeven is aan het lichaam.

De identificatie met onze naam gaat diep door. We denken dat we onze naam zijn.

Als iemand zich vergist en ons anders noemt corrigeren wij gelijk door te zeggen dat dat niet onze naam is.

Je identificeert je meer met je naam.

 

Er zijn 2 entiteiten t.w. de ziel, het onzichtbare deel en het zichtbare deel: dat het lichaam is waarmee de ziel zich kan uiten en informatie kan inwinnen.

 Als er geen ziel is in het lichaam kan je niet reageren, omdat het de ziel is die informatie ontvangt.

 

Shiva is een klanknaam. Het is de naam voor het enige spirituele wezen dat geen lichaam heeft.

De Allerhoogste is onstoffelijk. Hij heeft geen lichaam van zichzelf en toch is er een naam.

Zijn naam Shiva betekent de Ene die voordeel brengt aan allen.

Hij is constant, puur en onveranderlijk. Daarom noemen we hem de Allerhoogste.

Hij komt niet in de cyclus van geboorte en dood, is daarom krachtig en Hij blijft in de hoogste staat.

 Wij – mensen- komen wel in deze cyclus en bij elke wedergeboorte vindt er verval plaats.

 

Als we ons niet goed voelen roepen we uit naar de Bron, omdat we weten en beseffen, dat we ons alleen kunnen optrekken aan iets dat hoger is dan onszelf. Zodra we merken dat we krachteloos of vredeloos zijn, komt het verlangen of de wens om verbonden te zijn met die Bron van kracht, vrede of van Liefde om weer te kunnen rechargen.

 

Wie of wat is Shiva?

Hij is  de Waarheid, een onstoffelijk wezen, dat we aanroepen als we hulp nodig hebben. Wij kunnen Hem niet zien, maar wel ervaren.

Wij vibreren op energieniveau. Zo voel je bijvoorbeeld dat er iemand achter je zit, ook al kan je die niet zien. Wat wij uitzenden heeft te maken met onze spirituele kracht en wat er in ons omgaat. Als we blij zijn voel je dat in de atmosfeer. En als je goed afgestemd bent zul je God voelen of ervaren. Je zal zijn vibratie kunnen opvangen.

 

Shiv Shakti is de kracht van de Allerhoogste die bestaat uit een combinatie van het vrouwelijk- en het mannelijk aspect van energie.

Te weten het ontvangen/delen (vrl.)van energie en het schenken/creëren (mnl.)van energie.

De deities (devi”s) die aanbeden worden, worden ook wel shakties genoemd. Ze worden afgebeeld als mensen maar worden ook godinnen genoemd, omdat ze zo puur zijn en nauw verbonden zijn met de Bron.

 

In het begin toen devotie nog puur was, werd God aanbeden in zijn onstoffelijke vorm, zonder beeld.

Vervolgens in de vorm van een lingam of als licht. En daarna, Zodra wij mensen onze identiteit beginnen te koppelen aan materie gaan we God zoeken in een lichaam. God werd toen in een stoffelijke vorm aanbeden, en wel in een menselijke gedaante.

Omdat we vergeten zijn om in het onstoffelijke te voelen, te denken of te ervaren, zijn we God gaan plaatsen in een menselijke gedaante. Daarom is op het pad van bhakti verwarring ontstaan. We denken hierbij aan Shiva en Shankar. Dit maakt het moeilijk om God als onstoffelijk te ervaren.

 

Als God één is, en Hij Vader is van ons allen, dan moeten we ons kunnen identificeren met Hem.

De vader van dit lichaam is de biologische vader, en de vader van de ziel is de Spirituele Vader.

Dit vormt de basis voor wie ik ben. Heb ik wel door dat ik een atma ben die in dit lichaam woont?

We koppelen ons gevoel veelal aan dit lichaam dat tijdelijk is.

Hoeveel weet ik wat ik waard ben? Waaraan besteed ik meer tijd, of hecht ik meer waarde?

Aan dat wat vergankelijk of dat wat onvergankelijk is?

 

Omschakelen van BUITEN naar BINNEN is het geheim om in je kracht met Shiva te kunnen zijn.

Puur zelfrespect heeft te maken met wie je bent van binnen. Respect voor jezelf, voor dat deel dat onvergangkelijk is. Niemand zal er zomaar aan kunnen komen als je dat niet toestaat. Terwijl zelfrespect dat gekoppeld is aan de buitenkant je pijn of verdriet kan geven.  

Blijf jezelf er herinner jezelf steeds aan wie je bent.,,Ik ben een spiritueel wezen gecombineerd met de Allerhoogste”. De connectie maken we op  spiritueel- of gedachten niveau, waarbij de kwaliteit van mijn gedachten, aangestuurd door de mind belangrijk is voor de doorstroming van kracht. Je zal dan op een heel natuurlijke manier beschermd worden door de Vader, omdat je op de juiste golflengte zit.

Het moet een heel natuurlijke connectie zijn, want wat natuurlijk stroomt, stroomt vlot door.

Stel je ontvankelijk op en je zult op het juiste moment ontvangen wat je nodig hebt.

 

Brahma Kumaris Spirituele Organisatie

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *