Lezing: Concordantie in Spelling

Op vrijdag 12 januari hield de Nationale Taalraad Suriname (NTS) in het Nationaal Archief Suriname een lezing met als titel: “Concordantie in Spelling: Sleutel tot Taaldiversiteit in Eenheid”. De inleider was mw. dr. Renata de Bies.

De minister van Onderwijs opende de lezing en gaf een stukje geschiedenis van wat er allemaal vanaf 1986 gebeurd is op het gebied van de spelling. In juli 1986  werd de spelling van het Sranantongo en het Sarnámi  vastgesteld en bij resolutie bekrachtigd.De Nationale Taalraad Suriname (NTS) is de mening toegedaan dat de spelling van deze twee talen aan herziening toe is en dat ook voor andere talen de spelling vastgelegd moet worden. Het Directoraat Cultuur/MinOWC heeftop 27 februari 2023 i.h.k. van de Internationale Dag der Moedertalen “Het Jaar van de Spelling” gelauncht. De spelling behoort tot de verantwoordelijkheid van MinOWC, dat de spelling vastlegt, bekrachtigt en officieel maakt, zodat deze overal gebruikt wordt. Ook werd de spellingherzieningscommissie geïnstalleerd voor het Sarnámi en het Sranantongo.

In november 2023 werden er nog vier spellingscommissies geïnstalleerd, nl. voor het Surinaams-Javaans, het Aucaans, het Saramaccaans en het Trio, met als taak om de spelling van deze talen vast te leggen. Ook moet men zoveel mogelijk de spelling laten aansluiten op elkaars talen. Er zijn variaties in de spelling van de diverse talen, maar er moet uniformiteit komen. De eenheid in de spelling zal natievorming in Suriname bevorderen, aldus de minister, die eenieder succes toewenste.

Mw. de Bies, voorzitter van de NTS en van de commissie Sranantongo, zei dat de NTS de minister adviseert m.b.t. het taalbeleid. Ze legde uit wat de Concordantie in de spelling inhoudt, nl.: “dat zo mogelijk dezelfde letters (grafemen) worden gebruikt voor de weergave van min of meer overeenkomstige klanken (fonemen)”. Het is zaak dat, waar mogelijk, de spelling van de Surinaamse talen bij elkaar aansluit. Dit zorgt voor de eenheidsgedachte. Op woordniveau voorziet ze geen problemen, bv. wat met een hoofdletter en wat vast aan elkaar geschreven moet worden. Maar op foneemniveau zijn de meningen verdeeld, nl. hoe geef je een klank weer. Middels diverse voorbeelden verduidelijkte ze wat ze bedoelde. Bv. de J van jamun is één klank, dus krijgt één grafeem nl. de J en geen 2 grafemen, dus geen DJ (dus geen djamun).

De lezing was druk bezocht. Na de lezing kon men vragen stellen aan een panel bestaande uit de taaldeskundigen: dr. de Bies, drs. Krish Bajnath en dr. Robby Morroy. Een deel van het publiek begreep niet precies wat de NTS beoogt met het concordantiebeginsel, weer anderen waren het niet eens met bepaalde veranderingen in de reeds bestaande spelling.

OHM

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *