Lezing: De opstand van Mariënburg 1902: achtergrond en gevolgen

Op vrijdag 28 juli a.s. organiseert het Lalla Rookh Museum de lezing: De opstand van Mariënburg 1902: achtergrond en gevolgen, met als spreker historicus Maurits Hassankhan. Op 29 juli a.s. is het 115 jaar geleden dat de Brits-Indische contractarbeiders van de plantage Mariënburg in opstand kwamen tegen de vermindering van hun lonen, waarbij plantagedirecteur James Mavor werd dood gekapt. Een dag later leidde dit tot de dood van meer dan twintig arbeiders en vele gewonden bij een treffen met de militaire macht.  

In de lezing zal Hassankhan dieper ingaan op de achtergrond van deze opstand en de gevolgen die deze heeft gehad voor de Surinaamse samenleving in het algemeen en voor verschillende groepen en actoren in het bijzonder: de  contractarbeiders, de plantage Mariënburg en de overheid. Zo is het een interessante vraag waarom de leiding van de plantage Mariënburg niet massaal is overgegaan tot de aanvoer van Javaanse contractarbeiders, daar zij van mening was dat Suriname niet te veel afhankelijk moest zijn van de Brits-Indische contractarbeiders. Hij zal ook ingaan op de houding van de Britse – en de Indiase regering bij dit gebeuren. Voor zijn onderzoek maakte hij gebruik van diverse bronnen, zoals het India office in Londen en ook interviews met immigranten uit India en hun nakomelingen. De nakomelingen van de contractarbeiders beschouwen de opstandelingen en vooral de gevallenen als helden. De herinnering aan bovengenoemde gebeurtenis wordt levend gehouden middels de oprichting van een monument in 2006 te Mariënburg voor de gevallenen van deze opstand.

Maurits S. Hassankhan is historicus en Coördinator van de studierichting Geschiedenis aan de Anton de Kom Universiteit. Zijn onderzoek over verzet van contractarbeiders is hij jaren geleden begonnen op het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO). Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan over dit onderwerp. Hij  hoopt in de naaste toekomst een bronnenpublicatie uit te brengen over het verzet van contractarbeiders zodat het grote publiek makkelijk toegang heeft tot het archiefmateriaal en in staat zal zijn zich een beter beeld te vormen over dit aspect van onze geschiedenis.

Lalla Rookh Museum

Elke maand organiseert het Lalla Rookh Museum een gratis thema avond om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden meer kennis op te doen over het cultureel erfgoed en de geschiedenis van de Hindostaanse Surinamers. Het Lalla Rookh Museum werd opgericht door de Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie op 5 juni 2016 om de Hindostaanse gemeenschap een eigen plek te geven voor het onderzoeken, verzamelen, bewaren en tentoonstellen van haar geschiedenis en cultureel erfgoed. De lezing vindt plaats om 19.30 uur in de Ballroom, Gebouw 2 van het Lalla Rookh Complex aan de Lalla Rookhweg 54 te Paramaribo. Op deze avond is ook het Lalla Rookh  Museum geopend vanaf 18.00 uur. De toegang voor het museum en de lezing is gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  de Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie, tel.: 531267 / 8502946