Mahárishi Áyurveda Cursus in November 2022

Mahárishi Áyurveda, de natuurwetten van gezondheid, welzijn en geluk

Wat is Áyurveda?

Veda betekent Kennis (natuurwetten). Áyurveda is een eeuwenoude Vedische wetenschap, de kennis en natuurwetten voor een lang, gezond & gelukkig leven. Gezondheid in de Áyurveda betekent “Swasthya”: heelheid, gelukzaligheid en innerlijk welzijn, en niet slechts de afwezigheid van ziekten. Als u niet gelukkig, vreugdevol en vervuld bent, bent u niet volledig gezond. De enige reden dat wij ziek zijn, lijden of in problemen zitten is, omdat wij onbewust of bewust bepaalde natuurwetten schenden, m.a.w. als wij volgens alle natuurwetten konden leven zouden wij kerngezond en volledig gelukkig zijn. Áyurveda brengt ons terug naar onze ware Natuur, die gelukzalig is, en om in overeenstemming te leven met alle natuurwetten.

 

Mahárishi Áyurveda (MA)

In de loop van de tijd en met de buitenlandse overheersing in India, is de holistische kennis van de Áyurveda gefragmenteerd geraakt en verloren gegaan. In de jaren tachtig werkte Mahárishi Mahesh Yogi, grondlegger van het Transcendente Meditatie (TM) programma, samen met de meest vooraanstaande Áyurvedische experts (Vaidya’s) in India, en systematiseerde en herstelde Áyurveda in zijn zuiverheid en volledigheid in overeenstemming met de klassieke Vedische teksten.

Met de TM-techniek ervaren wij heel moeiteloos, spontaan en natuurlijk, het tehuis van alle natuurwetten en van gezondheid binnen in ons Zelf, wat de natuurkundigen het “Verenigd Veld” noemen, de oerkracht, de bron van alle Energie en Intelligentie en wat fysiologen “Rustvolle Alertheid” noemen, een 4de bewustzijnstoestand, waar wij diep in rust zijn en toch wakker zijn. Meer dan 700 wetenschappelijke studies in de laatste 50 jaren hebben de voordelen van TM bevestigd. De TM- techniek is de basis van alle Mahárishi Áyurvedische  kennis en technieken, omdat het de bron van alle natuurwetten binnen onszelf spontaan verlevendigt, waardoor wij gezonder en gelukkiger worden.

Vele mensen lijden en worden onnodig ziek. We zien bv. in Suriname allerlei mensen, die vaak ziek zijn, hoge bloeddruk, maagklachten, enz. hebben. Vele van deze ziekten zijn volkomen onnodig en kunnen gemakkelijk verholpen en voorkomen worden met hele eenvoudige Mahárishi Áyurvedische kennis van de natuurwetten van gezondheid.

De basis van Psychologie, de grote studie van de natuurwetten van de geest, is Mahárishi Áyurveda, wat de kennis is van alle natuurwetten van niet alleen van de geest, maar ook de natuurwetten van het lichaam, de omgeving en de verschillende cyclussen in de natuur die onze Gezondheid en Geluk beïnvloeden.                                                                                            

De basis van Mahárishi Áyurveda is Veda, zuivere Kennis, de ervaring van zuiver Bewustzijn, ontwikkelt door de simpele techniek van Transcendente Meditatie (TM). Zonder deze ervaring van zuiver bewustzijn, gelukzaligheid en perfecte gezondheid (Sat- Cit- Ánand), ontwikkelt door TM, is de kennis van Mahárishi Áyurveda basisloos en zonder de kennis van Áyurveda, is de studie van Psychologie ongefundeerd.

Alle verschillende MA-technieken hebben slechts één doel, namelijk om de persoon volledig gezond en gelukkig te maken, om de persoon volledig te helen en dus omvat de MA-benaderingen, alle kennis, technieken & natuurwetten van gezondheid en levensgeluk, zoals de TM en TM- Siddhiprogramma’s, Yogásana’s (fysieke oefeningen), Pránayáma (ademhalingsoefeningen), kruiden voor gezondheid, voedingsrichtlijnen, Áyurveda Pancakarma (oliemassages), Klanktherapieën, dagelijkse en seizoen gebonden routines. Ook de kennis van Sthápatya Veda (natuurwetten t.a.v. de bouw) en Jyotish (Vedische Astrologie) helpen om het leven gezonder en gelukkiger te maken. Preventie is een kenmerk van Mahárishi Áyurveda. Door middel van verschillende methoden en natuurwetten werkt Mahárishi Áyurveda om totale gezondheid, welzijn, geluk en vrede te creëren in het individu en de gehele samenleving.

Onderwerpen Mahárishi Áyurveda Cursus in November 2022

  1. Wat is uw eigen ware natuur? Alles in de natuur, onze lichaam, geest, eten, omgeving, huis, enz., is opgebouwd uit 5 fundamentele elementen: ether, lucht, vuur, water en aarde. U bent gezond, wanneer deze 5 elementen in balans zijn. Wij gaan in details leren wat voor kenmerken wij hebben, wanneer wij in en uit balans zijn en wat wij precies kunnen doen om ze weer in evenwicht te brengen; de kennis van Váta, Pitta en Kapha dosha’s.
  2. Dieet en Voeding, in overeenstemming met de natuurwetten.
  3. Dagelijkse en seizoensroutines, in overeenstemming met de natuurwetten.
  4. Kruiden en Rasáyaná’s: voor een lang leven, geheugen, intelligentie, gezondheid, jeugdigheid, uitmuntende glans, optimale ontwikkeling van lichaamsbouw en zintuigen.
  5. Sociaal gedrag Rasáyaná’s: die ons gezonder en gelukkiger maken, maar als we een van deze natuurwetten overtreden, zullen we ziekte en lijden veroorzaken.
  6. Agni, Oja’s & Soma: de biochemie van gelukzaligheid en hogere bewustzijnstoestanden en hoe we die kunnen ontwikkelen.
  7. Marma’s: het verlevendigen van de 108 vitale punten in ons lichaam om gezondheid en genezing te ontwikkelen.
  8. Shruti’s: de helende klanken van de Veda’s.
  9. Pancakarma: verschillende methoden om je lichaam te reinigen en te ontgiften, door 2- 4 uur durende oliemassages en ook om gewrichtspijnen (d.m.v. basti’s) kwijt te raken.
  10. Sthápatya Veda en Jyotish: de natuurwetten van Architectuur en Vedische Astrologie.

Cursusdagen: Flexibel, aangepast aan wat de meerderheid van de cursisten wil en kan. In november 2022 kan het in 2 weekenden: zaterdag & zondag: 12-13 & 19-20 november van 9-12 ‘s morgens en 1.30-4.30 uur ’s middags; vegetarische lunch wordt dan verzorgd, dus ongeveer 6 uren/dag x 4 dagen.                                                                Het kan ook op andere dagen en tijden, bv zaterdag t/m dinsdagavond van 6-9 uur ‘s avonds. Wij gaan ook 2 sets Mahárishi Áyurvedische video’s en audio’s afdraaien en bespreken. Indien U geïnteresseerd bent, maak contact met ons.

Cursus Fee: $50 of tegenwaarde in SRD.

Plaats: TM Centrum, Themistostraat 3

Cursus leider: Ian G. Thijm, TM leraar en Mahárishi Áyurveda lecturer

Contactnr./Whatsapp: 8792711

Ian G. Thijm, TM leraar