Mahárishi Bhagavad Gitá lezing: De onoverwinnelijke natuurwetten van Dharma en Karma

Elke woensdagavond om 7 uur wordt in het TM centrum aan de Thermistostraat 3, Soekhanproject, wordt uit de Bhagavad Gitá (BG) van Mahárishi Mahesh Yogi gelezen en gediscussieerd. Een ieder, in het bijzonder alle mediterenden, is van harte welkom.

 

In het voorwoord legt Mahárishi uit dat de kennis van transcenderen werd gegeven door Krishṇa, Buddha, Shankara en anderen en dat deze kennis door de honderden jaren heen verloren is gegaan en dat er ook misinterpretaties van de leringen van de BG ontstonden.

 

Op woensdag 23 januari werd vers 1 van hoofdstuk 1 gelezen. Er ontstond een levendige en boeiende discussie over Mahárishi’s commentaar op de BG. Een samenvatting van Maharishi’s commentaar is als volgt:

 

Dharma is de onoverwinnelijke originele natuurwet, die alle evolutie (groei) en het leven ondersteunt. Dharma ondersteunt alles wat bevorderlijk is voor evolutie ( goed) en ontmoedigt alles wat eraan tegengesteld is (kwaad). Dharma is dat wat voorspoed (succes en welvaart) en geestelijke vrijheid bevordert. Om de rol van Dharma te begrijpen moeten wij de begrijpen hoe evolutie plaatsvindt.

Het proces van evolutie (groei) wordt uitgevoerd onder invloed van 2 tegengestelde krachten (natuurwetten), die in harmonie met elkaar werken. De ene vernietigt de oude toestand en de andere schept de nieuwe toestand. Om te groeien, moet de oude toestand vernietigd worden om de nieuwe te scheppen.  Dharma houdt de evolutie en rechtvaardigheid in stand door evenwicht tussen deze 2 tegengestelde krachten te handhaven.

De wet van karma.

Zoals de mens zich gedraagt, zo ontvangt hij.

Wanneer de goede en positieve krachten in iemands eigen gedrag/leven toenemen, dan herstelt Dharma het evenwicht en geeft gevoelens van geluk en tevredenheid.

Wanneer de kwade en negatieve krachten in het gedrag/leven toenemen, dan herstelt Dharma (op dezelfde wijze), het evenwicht en brengt pijn en lijden teweeg.

 

Het leven is dus zoals wij het zelf willen/scheppen, lijden of vreugde. “Zoals gij zaait, zo zult gij oogsten”, drukt de rol van Dharma in het praktische leven uit. Alles is uw eigen schepping, goed of kwaad. Wijzelf en niemand anders zijn de scheppers en zijn verantwoordelijk voor ons eigen geluk en ongeluk.

 

Rampen, crisis en catastrofen in een land worden veroorzaakt door het toenemen van negatieve krachten die voortkomen uit de slechte daden (slechte karma) van de meerderheid van onze bevolking en eindigt in lijden en vernietiging in het leven. Eveneens resulteert een hoge concentratie van positieve krachten (goede karma) in toenemend geluk, voldoening, welvaart en welzijn en wordt uiteindelijk omgevormd tot gelukzaligheidsbewustzijn.

 

 

Ian G. Thijm, BSC, MBA, TM-leraar

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *