Maharishi’s commentaar op de Bhágavat Gítá Hoofdstuk 1 Verse 1

Maharishi’s commentaar op de Bhágavat Gítá Hoofdstuk 1 Verse 1: Wij zijn de scheppers van alles in ons leven, goed of slecht, door de kracht van Dharma dat functioneert as een onschuldige weegschaal.

Dharma is de onoverwinnelijke originele natuurwet, die alle evolutie (groei) en het leven ondersteunt. Dharma ondersteunt alles wat bevorderlijk is voor evolutie (goed) en ontmoedigt alles wat eraan tegengesteld is (kwaad). Dharma is dat wat voorspoed (succes en welvaart) en geestelijke vrijheid bevordert. Om de rol van Dharma te begrijpen moeten wij de begrijpen hoe evolutie plaatsvindt.

Het proces van evolutie (groei) wordt uitgevoerd onder invloed van 2 tegengestelde krachten (natuurwetten), die in harmonie met elkaar werken. De ene vernietigt de oude toestand en de andere schept de nieuwe toestand. Om te groeien, moet de oude toestand vernietigd worden om de nieuwe te scheppen. Dharma houdt de evolutie en rechtvaardigheid in stand door evenwicht tussen deze 2 tegengestelde krachten te handhaven.

De wet van karma.

Zoals de mens zich gedraagt, zo ontvangt hij.

Wanneer de goede en positieve krachten in iemands eigen gedrag/leven toenemen, dan herstelt Dharma het evenwicht en geeft gevoelens van geluk en tevredenheid.

Wanneer de kwade en negatieve krachten in het gedrag/leven toenemen, dan herstelt Dharma (op dezelfde wijze), het evenwicht en brengt pijn en lijden teweeg.

Het leven is dus zoals wij het zelf willen/scheppen, lijden of vreugde. “Zoals gij zaait, zo zult gij oogsten”, drukt de rol van Dharma in het praktische leven uit. Alles is uw eigen schepping, goed of kwaad. Wijzelf en niemand anders zijn de scheppers en zijn verantwoordelijk voor ons eigen geluk en ongeluk.

Rampen, crisis en catastrofen in een land worden veroorzaakt door het toenemen van negatieve krachten die voortkomen uit de slechte daden (slechte karma) van de meerderheid van onze bevolking en eindigt in lijden en vernietiging in het leven. Eveneens resulteert een hoge concentratie van positieve krachten (goede karma) in toenemend geluk, voldoening, welvaart en welzijn en wordt uiteindelijk omgevormd tot gelukzaligheidsbewustzijn.

Ian G. Thijm, BSC, MBA, TM-leraar

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *