Medisch Project – Huize Siembah

Huize Siemba is een verzorgingstehuis voor bejaarden gevestigd aan de Maissuikerstraat #4 te Mariënburg waar er momenteel 33 senioren wonen in de leeftijdscategorie 60 tot en met 90 jaar. Mevrouw Rina Sohorai – Kasi is momenteel de leidinggevende van dit seniorencomplex. De heer John Kasdjo heeft namens de stichting Sscaz Zoetermeer in februari dit jaar een bezoek gebracht aan dit tehuis en heeft 4 rollators, 1 looprek, 2 dozen kleren, 1 doos met lakens en kussen,1 matras en 1 doos met incontinentiemateriaal gedoneerd. Voor deze stichting is het belangrijk dat er regulier contact blijft  met de tehuizen, zodat de behoefte aan hulpgoederen goed kan worden afgestemd. Recent is een hydraulische badkamer stoel geschonken waarmee bedlegerige bewoners makkelijker opgetild worden. Ook is de donatie aangevuld met 20 pakken incontinentiemateriaal, 3 rollators en 1 looprek. Dank aan de heer John Kasdjo  en natuurlijk Stichting Sscaz Zoetermeer  voor hun medewerking en support.

OHM