Meditatie als medicatie voor Hoge Bloeddruk

Hart-en vaatziekten behoren tot doodsoorzaak nummer 1, ook in Suriname. Hoge bloeddruk (Hypertensie, HT) is een belangrijke risicofactor voor harten vaatziekten en wordt beschouwd als een chronische aandoening.

Bloeddruk wordt gemeten in mm kwikdruk. Een normale bloeddruk is 120/80 mm kwikdruk en bij 140/90 spreekt men van een verhoogde bloeddruk. In 12 wetenschappelijke onderzoekingen is  ebleken, dat de beoefening van TM na ongeveer 3 maanden leidt tot een gemiddelde daling van 11 mm kwikdruk.

Chronisch betekent dat het niet vanzelf teruggaat en medicatie slechts de symptomen onderdrukt. Medicatievoorschriften worden dan ook vaak gezien als een “levenslange veroordeling” inclusief bijeffecten zonder dat de ziekte feitelijk teruggaat. “Met toenemende zwaarlijvigheid en stress onder jongeren wordt HT niet meer gezien als een aandoening onder volwassenen”, aldus Vernon Barnes PhD, een arts verbonden aan de Medical College of Georgia (USA). Onderzoek door Barnes en collega’s onder middelbare scholieren in Georgia heeft aangetoond dat 2 sessies van 15 minuten Transcendente Meditatie (TM) elke dag gedurende 4 maanden geleid heeft tot een daling van HT. De resultaten, zo concludeerde Barnes, geven aan het belang om vanuit de school een gevestigde benadering te hebben om HT en gerelateerde gezondheidsproblemen (zoals stress) op te lossen.

De studie werd verricht onder Afro-Amerikanen. Zij vormen een grote risicogroep die meer geneigd zijn HT te ontwikkelen dan hun blanke leeftijdsgenoten. De studie maakte gebruik van geavanceerde meetinstrumenten waarbij invloeden t.g.v. de aanwezigheid van artsen en ziekenhuizen werden vermeden. Er werd gebruik gemaakt van een apparaat dat de studenten aan hun riem vastmaakten en dat om de 20 minuten de bloeddruk meette. Zodoende kon onder omstandigheden gemeten worden die voor de studenten “normaal” waren. De studie duurde 4 jaar, verricht in sessies van 4 maanden meditatie en 4 maanden onderbreking. Deze studenten werden vergeleken met een controlegroep die niet mediteerde, maar wel werd onderricht hoe gezonder te leven. TM werd beoefend door eerst comfortabel te gaan zitten, de ogen te sluiten en de techniek voor 2 maal 15 minuten te beoefenen; 1 keer op school en 1 keer thuis. Gemiddeld werd de techniek voor 70% van de proefperiode regelmatig beoefend. Barnes zag na reeds 2 maanden meditatie de HT dalen. Deze daalde verder naarmate de 4 maanden werden volgemaakt. Zelfs 4 maanden na beëindiging van het onderzoek bleef de HT dalen. Natuurlijk, zij die het bleven doen hadden een genormaliseerde bloeddruk. Verder bleek ook dat onder deze studenten, in vergelijking met de controlegroep, het schoolverzuim, het overtreden van schoolregels en schorsingen daalden. De controlegroep vertoonde geen daling in HT.

Noot: TM is een eenvoudige, moeiteloze techniek die lichaam en geest zeer diepe rust verschaft en in die toestand onder andere stress oplost. Het kan door een ieder beoefend worden ongeacht geloofsovertuiging en het legt geen gedragsregels op. Maximaal voordeel wordt behaald, indien men TM 2 keer dag voor 20 minuten beoefent.

Bron: art. drs Imro San A Jong, TM leraar (Uit: Advance for Physicians Assistance door Jessica La Grossa)