Meer nierproblemen op jonge leeftijd bij Hindoestanen

Hindoestanen die in Nederland wonen hebben vaker te maken met diabetes en nierproblemen op relatief jonge leeftijd dan Nederlanders in dezelfde leeftijdsgroep. Volgens nefroloog Prataap Chandie Shaw heeft dat te maken met de buikvetverdeling bij deze oorspronkelijk uit India stammende bevolkingsgroep.

Prataap Chandie Shaw is internist-nefroloog in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en in het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) in Den Haag. Op donderdag 6 maart verdedigde hij zijn proefschrift getiteld: ‘Diabetic Nephropathy in Surinamese South Asian Subjects’. Diverse onderzoeken die Chandie Shaw en zijn team tussen 1998 en nu uitvoerden, leverden opvallende cijfers op. De zogenaamde ouderdomsdiabetes begint bij Hindoestanen bijvoorbeeld al tussen de 40 en 50 jaar. Bij Nederlanders is dat gemiddeld 12 à 13 jaar later. Bovendien krijgt één op de drie Hindoestaanse Surinamers ouderdomsdiabetes, tegenover één op de negen Nederlanders.

Chandie Shaw denkt dat Hindoestanen eerder last hebben van diabetes, nierproblemen en hart- en vaatziekten doordat zij vet meer in de buik opslaan. Dit komt door genetische factoren. Mensen met overgewicht lopen bovendien meer risico op bijvoorbeeld nierbeschadiging. Een Hindoestaan die even (on)gezond leeft als een autochtone Nederlander heeft daardoor meer kans op diabetes en aanverwante problemen. Buikvet zorgt waarschijnlijk voor ontstekingsstoffen die de stofwisseling beïnvloeden en de bloedvaten beschadigen.

Chandie Shaw pleit voor preventie bij kinderen door ze meer te laten sporten en gezonder te laten eten. Ook wil hij volwassenen bewuster maken van het feit dat ze ziekten als diabetes en nierfalen (nierdialyse), kunnen voorkomen of remmen door af te vallen en meer te bewegen.

Nederland telt ongeveer 160.000 Hindoestanen die voornamelijk uit Suriname komen. De meeste van hen wonen in Den Haag en Rotterdam. De website http://www.haagsenieren.nl/ is in samenwerking met een aantal Haagse huisartsen ontwikkeld om nierproblemen bij deze bevolkingsgroep vroegtijdig te kunnen herkennen.