Mijn vader … jouw vader?

De Allerhoogste, de Bron, God, Allah, Jehovah, zoveel namen die we geven aan die Ene die we Vader noemen. Meestal is het God de Vader, maar in een aantal religiën wordt God gekend als moeder en vader. Waarom noemen we God ‘de Vader’ en hoe kijken we spiritueel ernaar?

Spirituele visie op de relatie met de Vader

Wanneer we op een spirituele manier kijken naar de Vader dan praten we over één en dat is de Allerhoogste Vader, de Opperziel. Spiritueel gezien zijn wij kinderen van die Ene spirituele Vader. Kinderen in de context van zij die kunnen erven wat de Vader heeft. De spirituele Vader is de vader van de ziel (atma), niet van het lichaam. De ziel is niet te zien, de ziel kan men niet proeven, niet eten of meten. Voor het gezond opbrengen van kinderen moeten vader kwaliteiten, die vallen onder ‘law’ (wet/regel) en moeder kwaliteiten die ‘love’ aanbehoren elkaar aanvullen en met elkaar in balans zijn.  We hebben allemaal beide kwaliteiten in ons, maar ze komen tot expressie wanneer ze getriggerd worden door een aantal factoren. Als we kijken naar hoe onze relatie is met onze spirituele Vader kunnen we die relatie alleen begrijpen als we onszelf eerst ervaren als spirituele wezens. Want als we niet begrijpen wie we zijn als spiritueel wezens zal het heel moeilijk voor ons zijn om te begrijpen wie onze spirituele ouders zijn. Het gaat hier om het gevoel van toebehoren, liefde, genegenheid, geborgenheid en willen zorgen welke komt door uitwisseling op spiritueel niveau. Hiervoor is veel meer nodig dan alleen maar een biologische relatie. Het heeft iets te maken met een persoonlijke uitwisseling, waarbij het kind de vader accepteert als vader en de vader het kind accepteert als zijn kind en op basis waarvan er een uitwisseling ontstaat. Dan hebben wij recht op onze vader en onze vader heeft ook recht op ons. De vader mag ons grenzen stellen, aanwijzingen geven en ons rechtzetten als het verkeerd gaat. Een vader-kwaliteit komt als natuurlijk omhoog en het wordt geaccepteerd omdat het gunstig is voor het kind.  

Het voornemen van de Vader

Wat kan onze spirituele Vader, de Allerhoogste ziel, voorhebben met ons? Wat de Vader wil, is dat we diep van binnenuit gelukkig en zelfstandig moeten zijn. Spirituele zelfstandigheid indiceert dat we in onze innerlijke kracht kunnen staan en kunnen blijven staan. Dat we emotioneel, economisch, financieel enzovoorts onafhankelijk kunnen zijn. Onafhankelijk betekent hier dat hoe meer we in onze innerlijke kracht komen te staan, hoe meer wij betrokken zullen zijn bij het wel en wee van anderen. Niet om te nemen maar om te geven, om iets toe te voegen. Als we ervan uitgaan dat onze vader het beste met ons voorheeft, betekent het dat wij zijn richtlijnen gaan volgen en gaan luisteren als hij ons een waarschuwing geeft. Dat gebeurt in de relatie tussen ziel en Opperziel als kind en Vader, waarvan de basis pure zuiver liefde naar elkaar toe is en waarbij stilte essentieel is om te kunnen uitwisselen. Het recht om gelukkig, vrij en onszelf te zijn, eisen wij op door stilte in acht te nemen. Stilte is een kanaal of de methodiek die we gebruiken om dichterbij te komen. Echte stilte wordt ervaren wanneer de mind en intellect in één richting gaan en gefocust kunnen zijn op Eén. Onze gedachten zouden wij ook moeten kunnen aansturen als het onrustig wordt, maar dat komt niet van het ene op het andere moment, het vergt oefening. Het diepere van die spirituele relatie is, dat Hij precies weet wat wij als kinderen van hem nodig hebben. Hij geeft ons wat wij nodig hebben en niet per se wat wij willen. Hij wil van ons als kinderen dat wij naar Hem kunnen luisteren en spiritueel gehoorzaam kunnen zijn. Gehoorzaam zijn wil hier zeggen dat men kan luisteren, begrijpen en dan ontvangen, accepteren en absorberen.

 Spirituele familie door connectie met de Vader

In de relatie met God als onze Vader investeren wij tijd, maar vooral kwaliteit. Een goede relatie betekent dat men zowel over goede als minder goede dingen kan praten met elkaar. Men kan naar elkaar toegroeien, omdat men elkaar gaat begrijpen. Wanneer we beginnen te onderkennen dat mijn Vader ook jouw Vader is, worden we echt een spirituele familie. Dan zullen we merken dat in onze kleine kringen dingen ook beginnen te veranderen. Onze biologische familie is nog steeds onze biologische familie, maar we zullen merken dat er meer openheid en bereidheid is om ook anderen op te nemen in onze kringen zonder gehechtheid. Want we voelen dat er een andere onderlinge connectie is, door de connectie met Eén, God, de Vader. Mijn vader is dus ook jouw vader!

BRAHMA KUMARIS WERELD SPIRITUELE ORGANISATIE