Ministerie Openbare werken nu ook te fiets

Het ministerie van Openbare Werken gaat haar diensten ook per fiets verlenen. Eind september deed minister Riad Nurmohamed van Openbare werken de overhandiging van 107 fietsen die Stg. OHM ontving van een in Capelle aan den IJssel gevestigde Stichting de Bruggenbouwers waarmee een duurzame fietsenproject is gestart.   (https://groenroodwit.nl/2021/12/de-bruggenbouwers/)
Kinder-bejaardentehuizen, werklozen, kansarmen, studenten werden toen geholpen met een fiets waaraan een verplichte korte “ken mijn fiets” cursus werd gegeven. Aan de minister werd tijdens zijn laatste bezoek aan Nederland de aandacht gevraagd bestaande voetgangers- en fietspaden te herstellen en verplicht te doen stellen bij nieuwe verkavelingsprojecten. Bij de overhandiging op donderdag 3 februari door OHM bestuurslid Bhagwan Gangaram Panday benadrukte de minister dat zijn gedane belofte in Nederland nu in uitvoeringsfase is. Hij bedankte het bestuur van Stichting de Bruggebouwers o.l.v. mw. Sharda Ramautar voor de fietsen die zullen worden ingezet bij de milieu politie en andere afdelingen. In het bestuur hebben zitting dr. Ram Soekhoe, Krishna Gopal en Haidy Tjoe a On.

Organisatie Hindoe Media