Naamswijziging Arya Dewaker niet van grote betekenis

“Jarenlang hebben we een verkeerde schrijfwijze voor de naam van onze vereniging gehanteerd. Dat hebben we nu statutair gecorrigeerd”, zegt Indersing Gangabisoensingh, voorzitter van de vereniging Arya Diwaker, aan de Ware Tijd. Bijna 93 jaar sinds de oprichting wordt nu de juiste schrijfwijze voor ‘Arische zon’, in het Hindi ‘Arya Diwaker’, geschreven. Daarvoor was het ‘Arya Dewaker’, met een ‘e’.

Tekst en beeld Audry Wajwakana

De vereniging is op 29 september 1929 opgericht en bij resolutie van de gouverneur van Suriname op 5 februari 1930 in het Staatsblad afgekondigd met het doel het belijden en verbreiden van de Vedische (uitspraak: wedische) leer. Maar ook het bevorderen van maatschappelijk welzijn en eeuwige heil van het Surinaamse volk in het algemeen en van de leden in het bijzonder wordt beoogd, blijkt uit de statuten. “Iedereen mag dus lid worden, maar je moet wel belijder zijn van de Vedische leer, die is gebaseerd op de heilige geschriften, de Vedas”, zegt de voorzitter.

De Arische vereniging heeft een link met de moederorganisatie Sarva Deshik Arya Pratinidhi Sabha New Delhi. De Arya Samaaj is in 1875 door Maharishi Swami Dayanand Saraswati (1823-1883) in Bombay, India opgericht. Hij staat ook bekend onder de naam Swami Dayanand en had als motto: ‘Make the whole world noble’. “Ongeacht wie je bent, kan je jezelf verheffen tot een nobel mens door kennis en educatie te vergaren. In India constateerde de grondlegger veel onrecht en verloedering. Mensen misbruikten de godsdienst om anderen te belazeren. Vrouwen hadden geen rechten. Een weduwe werd naast haar overleden echtgenoot op de brandstapel gelegd”, vertelt Gangabisoensingh.

“Iedereen mag dus lid worden, maar je moet wel belijder zijn van de Vedische leer, die is gebaseerd op de heilige geschriften, de Vedas”

Grondbeginselen

Vanwege de vele misstanden bestudeerde Swami Dayanand de heilige geschriften en kwam hij tot de ontdekking dat de kennis uit de Vedas verkeerd werd uitgelegd en geïnterpreteerd. Zijn leer legde hij vast in de tien principes ofwel grondbeginselen van de Arya Samaaj. Om deze principes uit te dragen heeft de Arya Samaaj scholen opgericht in India. Er werden, voor het verbreiden van de leer, wereldwijd missionaire organisaties opgezet. Het hoofdkwartier is in New Delhi gevestigd. Suriname kent een aantal hindoe religieuze organisaties waaronder de twee grote: Sanatan Dharm en Arya Diwaker.

Volgens de beleving van de Arya Samaaj bestaat er slechts één God. Belijders doen niet aan beelden verering en plaatsen geen vlaggen, zoals de Sanatans. Arya Samaaj kreeg in Suriname bekendheid toen missionaire organisaties uit India eerst een bezoek brachten aan Trinidad en Tobago en Brits-Guyana (huidige Guyana) en later aan Suriname.

Wijzigingen

Sinds de oprichting zijn de statuten enkele keren aangepast, zegt Gangabisoensingh en op 30 maart 2015 in een boekje vervat. De naamscorrectie is in de statuten doorgevoerd. Tegelijk zijn diverse artikelen aangepast aan de huidige tijd, “maar ze hebben geen invloed op de betekenis van de organisatie in de samenleving”, benadrukt de voorzitter.

Eén van de meest belangrijke wijzigingen die in februari van dit jaar is aangebracht is de verruiming van de zittingsperiode van het hoofdbestuur van drie naar vier jaar. Het aantal raden dat onder het hoofdbestuur valt advies-, priester- en vrouwenraad (nari samaaj) is uitgebreid met een jongerenraad. Al deze raden, afdelingsbesturen en verificatiecommissie zijn in de nieuwe statuten opgenomen.

De leeftijdgrens om als lid tot de vereniging te worden toegelaten en stemgerechtigd te zijn, is teruggebracht van 21 naar achttien jaar. Tevens zijn er stichtingen bijgekomen, zoals Senioren Opvangcentrum en Madhur Wani voor de uitbreiding van de Vedische leer via de media. Het Senioren Opvangcentrum zal aan de Henck Arronstraat, in de omgeving van de kerk van het Leger des Heils, worden gebouwd. Het naambord werd al in 2020 onthuld.

Dat de bouwwerkzaamheden nog niet kunnen beginnen, komt doordat de Arya Pratinidhi Sabha Suriname een rechtszaak tegen de vereniging heeft aangespannen en claimt dat het terrein haar toebehoort. “De rechtmatige grondeigenaar, onze moederorganisatie in New Delhi, heeft dat terrein aangeschaft en bij notariële akte is het perceel aan de vereniging Arya Diwaker overgedragen. We hebben goede hoop dat de rechter in ons voordeel een uitspraak zal doen. Zodra die uitspraak is gedaan, beginnen we gelijk met de bouw van het opvangcentrum”, zegt Gangabisoensingh.

Het hoofdkantoor van Arya Diwaker is gevestigd aan de Kafiluddistraat. Landelijk zijn er 22 afdelingen. “In 2017 hebben wij in het ressort Canawapibo in Commewijne een afdeling geopend. In september vindt de heropening plaats van de mandir te Groningen. De vereniging is aan het groeien en bloeien”, zegt Gangabisoensingh.

Indersing Gangabisoensingh voorzitter Arya Diwaker.

Noot van de Redactie:
De nieuwe spelling “Arya Diwakar” is beter dan de oude spelling “Arya Dewakar”, maar helaas toch nog fout. De spelling moet zijn: Árya Diwákar (आर्य दिवाकर). Dit is volgens de zeer goede officiële Romaanse spelling voor Sarnámi, die in Suriname ook officieus is voor Hindi en Sanskrit. Als men geen accenten wil gebruiken, kan het zo: Arya Diwakar.
Verder, let ook op de vetgedrukte letters: Ary a Diwak e r . De अ-klank wordt hier met de letter ‘a’ en de letter ‘e’ aangegeven; een klank moet door één letter worden aangegeven, niet door twee of meer letters.Deze sterke spelling is in 1986 goedgekeurd door de Surinaamse overheid en gepubliceerd in het Staatsblad. De spelling ligt tussen de ietwat zwakke Romaanse spelling voor Hindi en Sanskrit, gangbaar in India (“Bollywood-spelling”) en de internationale wetenschappelijke Romaanse spelling voor Sanskrit, Hindi en Sarnámi.
Hieronder volgt een link in deze website voor informatie over hoe deze spelling te gebruiken: https://ohmsuriname.com/sarnami-2/beschikking/

Bron: dWT