Nári Team OHM op bezoek bij DC Wanica

Op dinsdag 29 november bracht het Nári Team (NT) van Stg.Organisatie Hindoe Media, op uitnodiging van de Districts- Commissaris Suraksha Hirasingh van het Commissariaat Wanica Noord-West, een kennismakingsbezoek aan haar. Dit gebeurde n.a.v. de Bát Cít, die gehouden werd op 20 november te Leiding 9, waarbij een vertegenwoordiging van het Commissariaat aanwezig was.

De coördinator van het NT, mw. Indra Salik- Gangaram Panday en nári-lid mw. Gisela Randjietsing-Poeran, hebben de DC, die erg geïnteresseerd was, geinformeerd over de aktiviteiten en geplande programma’s van het NT. De DC complimenteerde het NT en vroeg naar continuïteit van de laatstgehouden succesvolle Bát Cít. Zij heeft om medewerking gevraagd bij de uitvoering van 3 urgente issues, die spelen in het ressort Leidingen en omgeving.

Daar zij als DC aanzit tot het eind december, vroeg ze zeer nadrukkelijk om deze maand nog een informatiebijeenkomst te organiseren met een notaris over grondbeleid en boedelkwesties voor de bestuursambtenaren, RR – en DR leden.
Omdat er grote behoefte hieraan is, wil het NT in samenwerking met de DC, proberen deze bijeenkomst in december nog te organiseren.

Twee andere issues die dringend bespreekbaar, en aangepakt moeten worden zijn: Suicide en Geweld tegen vrouwen onder de hindoestaanse gemeenschap.

De DC gaf ook te kennen dat ze tal van ideeën heeft naar de gemeenschap toe en wil samen met het NT helpen om de gestelde doelen te realiseren.
Dit zal ze ook blijven doen na beëindiging van haar functie als DC.

OHM