Nárí Team Stg. OHM hield Nári Mahá Sabhá

Op zondag 29 januari 2023 hield het Nári Team, werkarm van Stg. Organisatie Hindoe Media, weer een Nárí Mahá Sabhá (grote vrouwenbijeenkomst) in de Ballroom Prince aan de Commewijnestraat 40. I.v.m. Covid werden er de afgelopen jaren geen Mahá Sabhá’s gehouden. Wel werden de Bát-Cít’s (informatie-avonden) het vorig jaar hervat in diverse buurten. Het thema dit keer was: Nárí kí Shakti (de kracht van de vrouw).

Vrouwen van diverse organisaties uit de districten Paramaribo, Wanica, Saramacca, Commewijne en 

Nickerie waren aanwezig. Er waren overwegend vertegenwoordigers van mandir’s aanwezig. De MC was mw. Kirtie Ramautar.        

De coördinator van het Nárí Team, mw. Indra Salik-Gangaram Panday heette eenieder welkom en bedankte hun dat ze ingegaan waren op de uitnodiging voor deze bijeenkomst. Ze gaf een stukje geschiedenis van het ontstaan, de doelstellingen en de activiteiten van het Nárí Team. Verder gaf ze aan dat het doel van deze bijeenkomst was om inzicht te verkrijgen in de activiteiten van en kennis te maken met de vrouwen van de verschillende organisaties. De bedoeling is dat de vrouwen tools meekrijgen om meer activiteiten te ontplooien binnen hun organisatie op sociaal, cultureel en religieus gebied.

Hierna kwam de wnd. voorzitter van Stg. OHM, dhr. Radjen Baldew, aan het woord. Hij gaf aan dat er, evt. samen met het Nárí Team, besluiten die genomen zullen worden, ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden en dat het niet alleen bij praten moet blijven. Anders komen we niet vooruit.

Na een kennismakingsronde met elkaar, werden de vrouwen in groepen van 5/6 personen ingedeeld en werd in elke groep een coördinator aangewezen.

Mw. Biemla Dassasingh- Lalta gaf voor aanvang van het officiële gedeelte wat opwarmingsoefeningen aan eenieder.

Daarna gaf mw. Sila Kisoensingh, neuro-psycholoog, een inleiding over “ Stress and Women Empowerment”, waarbij ze aangaf wat stress is, wat de gevolgen kunnen zijn op de gezondheid, wat de oorzaken kunnen zijn en hoe ermee om te gaan.

Na een korte pauze kwam mw. Shirley Seetal-Lalloesingh aan het woord, waarbij ze een aantal onderwerpen opgaf waarover de groepen met elkaar moesten brainstormen en ook hoe dat moest gebeuren. De onderwerpen waren o.a:

  1. Werving financiële middelen voor projecten
  2. Ouderenzorg/opvang
  3. Activiteiten m.b.t. behoud religie
  4. Yoga/sport
  5. Huiswerkbegeleiding
  6. Gendergelijkheid, wat doet de vrouw eraan
  7. Activiteiten voor jezelf.

Elke groep kreeg een presentatiesheet, waarop ze een aantal vragen over een gekozen onderwerp moesten beantwoorden en daarna presenteren.

De bedoeling is dat de organisaties met de tools die ze meegekregen hebben, aan de slag gaan in hun buurt met het uitvoeren van een of meerdere projecten en dat er later in het jaar weer een Sabhá wordt gehouden om te evalueren wat er is uitgevoerd en hoe. Het Nárí Team zal contact onderhouden met de coördinatoren van elke groep.  

   

 

 

 

 

 

Tenslotte bedankt Stg. OHM dhr. Lall Dassasingh voor het beschikbaar stellen van de zaal in zijn spinternbieuwe ballroom Prince.

OHM