Nationale commissie bereidt viering jubileumjaren 2023 voor

Suriname viert in 2023 achtereenvolgend 150 jaar Hindoestaanse Immigratie, 160 jaar Keti Koti en 170 jaar Chinese Immigratie. Om deze jubileumvieringen voor te bereiden heeft president Chandrikapersad Santokhi de Nationale Commissie Jubileumjaren ingesteld. Deze werkgroep is op donderdag 6 oktober 2022 geïnstalleerd op het Kabinet van de President. Het gaat om personen met de nodige expertise en culturele achtergrond om op een gepaste wijze inhoud te geven aan de presidentiële opdracht.

Volgens president Chandrikapersad Santokhi is met de instelling van de werkgroep en de drie subcommissies – 150 jaar Hindoestaanse Immigratie, 160 jaar Keti Koti Dey en 170 jaar Chinese Immigratie – de juiste organisatie gecreëerd, om deze drie herdenkingen in het jubileumjaar 2023 tot een grandioos succes te maken. De Nationale Commissie is in het leven geroepen vanwege het bijzondere karakter van de jubileummomenten 2023 en de werkgroep zal namens het staatshoofd een algeheel overzicht hebben op alles wat er in dit kader zal gebeuren.

In deze Nationale Commissie zitten vertegenwoordigers van het Kabinet van de President, het Kabinet van de Vicepresident, de Organisatie voor Gemeenschapswerk NAKS, het directoraat Algemene Zaken (ALZA) en de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) en Binnenlandse Zaken (BIZA). De groep zal faciliterend en begeleidend optreden naar de drie subcommissies toe, die tegelijkertijd voor elke specifieke jubileumdag worden ingesteld. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat elke viering de juiste waardering krijgt; een die broodnodig is voor de eenheid van de natie en moet leiden tot binding van de totale Surinaamse gemeenschap.

Commissievoorzitter Jack Uden, die harde afspraken heeft gemaakt met de groep, ondersteunt de woorden van president Santokhi. ”Als er meer mensen erbij moeten komen om de eenheid te versterken, gaan wij dat doen, ook als er issues uitgesproken moeten worden”, zegt hij. Voorzitter Uden voegt eraan toe dat de commissieleden niet alleen verslag doen aan de president, maar ook het aanspreekpunt zijn tussen het staatshoofd en de leden van de subcommissies. De voorzitter van de subcommissie 150 jaar Hindoestaanse Immigratie is Bhagwan Gangaram Panday, terwijl Steven Wong de subcommissie 170 jaar Chinese Immigratie leidt. Voor wat betreft 160 jaar Keti Koti Dey is dat Johan Roozer. Het eerste jubileum dat gevierd zal worden is 150 jaar Hindoestaanse Immigratie op 5 juni 2023. (CDS)

Bron: Sun