Nationale Commissie viering 145 jaar Hindustaanse Immigratie geïnstalleerd

Op maandag 29 januari 2018 zijn een aantal Hindustaanse religieuze, culturele, sport en maatschappelijke organisaties in het gebouw van de landbouw coöperatie Kwatta bijelkaar gekomen om de voorbereidingen voor een waardige herdenking van 145 jaar Hindustaanse immigratie die op dinsdag 5 juni 2018 valt, te bespreken. De opkomst van organisaties was goed te noemen, maar toch zal er getracht worden op de volgende bespreking van maandag 12 februari a.s nog meer kern organisaties te interesseren hun bijdrage te leveren aan een waardige immigratie viering . Uit de aanwezigen werd een Nationale Commissie Hindustaanse Immigratie (Natcom) 145 jaar gekozen die de landelijk geplande aktiviteiten zal coördineren en afstemmen op elkaar. Deze commissie bestaat uit Aniel Manurat ( CUS), Radjen Baldew (OHM), Ratan Kalka (NSHI), Roy Boedhoe (SSDP), Rishi Ramkhelawan ( Surinaamse Worstel Federatie, Friends), Lachminarain Doebe (Karishma, Nickerie), Gautam Dwarka (Stg. Hindoestaanse Imm, Nickerie). Deze commissie zal daarnaast ook als gesprekspartner dienen voor de overheid etc. De OHM en CUS hebben al de nodige voorbereidingen getroffen. Eerdere vieringen werden geëvalueerd en de programma’s bekeken. 10 tallen gesprekken werden gevoerd met diverse relevante organisaties die van plan zijn aktiviteiten te organiseren rond 5 juni 2018. Bhagwan G.Panday gaf middels een powerpoint presentatie een finaal concept programma van de viering van 145 jaar Hindustaanse immigratie welk programma nog de nodige aanvullingen verkreeg van uit de zaal. De in te stellen commissie voor het uit te geven gedenkboek zal vooral van dit schema gebruik maken om het programma te belichten. De aanwezigen werd gevraagd dit concept programma verder aan te vullen , waarbij een dead line van 12 februari 2018 geldt. De aanwezige organisaties waren de Culturele Unie Suriname,Stg. OHM, SSDP, Landbouw coöperatie Kwatta, NSHI, Surinaamse Worstelfederatie, Surinaamse Zangvogel vereniging, Friends, SCV Karishma Nickerie, Stg.Hindoestaanse Immigratie Nickerie, Stg. Kela ki Pujá, Sores,Stg. Yuvá Dal, OHM Nári Samáj en het Kunstenaars collectief. Andere organisaties worden opgeroepen om zich ook aan te melden met medeneming van hun programma activiteiten rondom viering 145 jaar Hindustaanse Immigratie op 5 juni a.s. De viering zal in 5 districten van het land merkbaar zijn. Voor meer informatie kunt u bellen naar OHM: 465151

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *