Nauyuga heeft nieuw bestuur

De jongerenvereniging Nauyuga heeft woensdag een algemene ledenvergadering (alv) gehouden, nadat de vereniging in augustus 2017 haar laatste grote activiteit ‘Larkan ke Din’ (kinderdag) had georganiseerd. Op deze alv is het jaarprogramma goedgekeurd.
Nauyuga zal zich de komende periode vooral richten op het trainen van jongeren, zodat ze voorbereid worden om betekenisvolle functies te bekleden in de samenleving.
Nauyuga heeft sinds haar bestaan een bijdrage geleverd in het voorbereidingstraject tot succesvolle academici, ondernemers en deskundigen in vooraanstaande posities.
Op 10 juni viert de vereniging haar 54-jarig bestaan en zij is voornemens op die dag het trainingsprogramma voor de leden te launchen.
Het doel van Nauyuga is het nationaal bewust zijn van de Surinaamse jongeren in het algemeen en dat van de leden in het bijzonder te bevoderen. De naam Nauyuga betekent ‘ nieuw tijdperk’ en daarom is als logo gekozen voor de rijzende zon.
De eerste activiteit van de vereniging zal een bloemenhulde zijn op 5 juni bij het monument van Baba bij het monument van Baba en Mai en bij de Neemboom aan de Waterkant. Dit wordt gedaan in verband met de herdenking en viering van 148 jaar Hindostaanse Immigratie, die samen met andere orgnisaties in Suriname zal worden georganiseerd.
De komende periode zal de vereniging nagaan hoe met andere organisaties in Suriname en Nederland samen te werken, om haar doelstellingen te realiseren.
Jongeren in de leeftijdsgroep 13-35 jaar mogen het lidmaatschap van de vereniging aanvragen. Een verzoek hiertoe kan gedaan worden door het sturen van een e-mail naar het adres: nauyuga@yahoo.com.
Het secretariaat van de vereniging is gevestigd in het gebouw van de Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie (NSHI) aan de lalla Rookhweg 54.
Het bestuur wordt voorgezeten door Tjien Monorath en bestaat verder uit: Esha Kalloe (secretaris), Raman Monorath (2e penningmeester), Akshay Kalka (1e penningmeester)  en Amardip Jaharia (commissaris).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *