Navrátri 5e avond : Skandmátá

Het vijfde aspect van Durga Má is Skandmátá. Skandmátá wordt ook wel Párvati, Maheshwari en Gauri genoemd. Ze was moeder van Skand Kumar (Kártikeya). Skanda zit op haar schoot. Ze heeft drie ogen en vier handen. Ze is blank en gezeten op een lotusbloem. In een legende deed een grote demon Tárkásúr extreme boetedoening en behaagde Brahmáji. Hij wilde een zegen om onsterfelijk te worden. Brahmáji zei echter tegen hem dat een ieder is gekomen op deze wereld, om ook te vertrekken, dus hij moest om iets anders vragen. Tárkásúr was heel slim. Hij vroeg om te sterven in de handen van de zoon van Shiv Bhagvan. De zegen werd verleend. Tárkásúr dacht Shiva Bhagvan nooit zou trouwen en er dus geen zoon zou zijn en dat hij dus nooit zou sterven.
Tárkásúr voelde zichzelf onoverwinnelijk en begon de wereld te kwelllen. Alle Devtas gingen hun beklag doen bij Shiva Bhagvan en vroegen zijn hulp. Zij verzochten hem te trouwen. Shankarji was terughoudend, maar uiteindelijk stemde hij toe. Na het aannemen van de menselijke vorm trouwde hij met Párvati. Ze schonk het leven aan Kártikeya of Skandkumar die later Tárkásur vermoorde. Skandmátá is de grond legger van de moeder zoon relatie.