In de eerste drie dagen van Navrátri (“Mother Divine”), nl. 15, 16 en 17 oktober is de *evolutionaire* kracht van vernietiging (Dúrgá) levendig. Om evolutie en groei te laten plaatsvinden, moeten eerst de oude slechte gewoonten vernietigd worden. Wat zijn enkele van deze kwaden in de mens die vernietigd moeten worden voordat echte groei naar groter geluk, liefde en vrede kan plaatsvinden? Deze zijn:

* Arrogantie/ ego/trots

* Hebzucht/zelfzucht

* Lust/verslaving

* Toorn/woede/Jaloezie

* Gehechtheid/onwetenheid/illusie/vooroordeel enz.

En alle andere negatieve emoties en zonden die pijn en lijden veroorzaakt in de mens.

 “Als je mij iets wilt geven, geef mij dan je hebzucht, je lusten, je zwakheden. Dat wat voor u boven alles echt dierbaar is (uw gehechtheden en verslavingen). Geef me alles wat tussen jou en God staat.”   Guru Dev, Swámi Brahmánanda Saraswati

De 9 dagen van “Mother Divine” zijn de oorspronkelijke vrouwelijke oerkrachten, ook bekend als “Moeder Natuur” of “Goddelijke Moeder”.  Zij zijn de natuurkrachten (Shakti’s) die verantwoordelijk zijn voor de hele schepping en voor alle evolutie, groei, rijkdom, welvaart, welzijn en geluk. 

Deze Natuurwetten (krachten/shakti’s) zijn levendig en toegankelijk tijdens deze 9 dagen  in hun oorspronkelijke vormen van ontbinding, onderhoud en creatie (Dúrgá, Mahá-Lakshmi en Saraswati). 

De eerste 3 dagen van “Mother Divine” staan ​​bekend als de Mahá Durgá-krachten/energieën, die alle onzuiverheden, kwaad, zonden en onwetendheid in onszelf vernietigen. 

Nadat we door de Durgá-krachten zijn gezuiverd, worden de krachten en energieën van Mahá-Lakshmi in de komende drie dagen levendig. Deze natuurwetten schenken ons alle rijkdom, fortuin, weelde, schoonheid, gratie, moed, vruchtbaarheid, mededogen, welvaart, overvloed, autoriteit, geluk en alle comforten om ons te onderhouden. 

De laatste 3 dagen wordt Mahá-Saraswati levendig; de natuurwetten van kennis, muziek, kunst, spraak en wijsheid. Alleen door kennis kunnen we onze wensen vervullen en daardoor een beter leven voor onszelf en anderen creëren. 

Het proces in deze 9 dagen is dus hoe alle evolutie (groei) plaatsvindt, eerst door vernietiging (van onwetendheid), onderhoud (door rijkdom) en creatie door kennis. Deze 9 dagen worden beschouwd als een zeer gunstige tijd. 

Om maximaal voordeel uit deze dagen te halen, kun je rustig en comfortabel luisteren naar de Vedische Mantra’s gerelateerd aan deze 9 dagen, waarbij deze natuurwetten, die al aanwezig zijn in ieder mens, spontaan verlevendigd worden in jouw eigen fysiologie.

Maharishi Mahesh Yogi, de grondlegger van de Transcendente Meditatie, had uitgelegd dat wij het allemaal niet intellectueel hoeven te begrijpen, maar alleen door te luisteren naar de vibraties van de mantra’s zullen geluk, liefde, vrede, rijkdom, voldoening, kennis en wijsheid in iedereen verlevendigd worden.

Deze Vedische mantra’s zijn gedurende die tijd hier te vinden: http://www.maharishichannel.in/ op kanaal 3. Men kan de schuifregelaar (slider) gebruiken om tot 12 uur terug in de tijd te gaan naar het begin.

Bron: art. Ian G. Thijm, Bsc, MBA, TM-leraar