Navrátri / Ramadan / Christelijk vasten

Navrátri 🕉️

De negendaagse Navrátri periode van de Hindoegemeenschap komt 2x per jaar voor. De eerste start dit jaar op 2 april.

Navrátri is uitermate geschikt om de energie die in elk wezen aanwezig is, te ontwikkelen en die te gebruiken voor het algemeen welzijn van de mensheid. “Manur bhava” (wordt mens), zegt de Rigveda, want het lichaam verkrijgen is één zaak, maar de positieve gedragskenmerken zijn veel belangrijker, anders functioneer je op dierlijk niveau.

Deze innerlijke reinheid wordt bereikt door 2x per jaar gedurende 9 dagen te vasten, te bidden, etc.

Ramadan ☪️

Een andere vastenperiode die deze week van start gaat, ook op 2 april, is de Islamitische vastenmaand Ramadan. Deze vindt 1x per jaar plaats gedurende een maand en wordt afgesloten met het welbekende Eid ul-Fitr feest.

Ook de Ramadan heeft als doel de positieve gedragskenmerken van de mens verder te ontwikkelen en het negatieve achterwege te laten. Het niet eten en drinken is een herinnering aan de vastende, de hele dag door, dat hij alle slechte daden dient te vermijden (bedriegen, roddelen, schelden, etc.).

In de Ramadan wordt ook de eerste openbaring van de Koran aan de Profeet Mohammed.

Christelijk vasten ✝️

We zitten ook nog steeds in de Christelijke 40-daagse vastenperiode die loopt tot de zaterdag vóór Pasen. Pasen is dit jaar op 17-18 april.

Dag van de Goede Daad

Navrátri, Ramadan en andere religieuze hoogtijmomenten hebben dus tot doel om de mens te stimuleren verkeerde daden achterwege te laten en meer goede daden te verrichten.

Jaarlijks wordt de Dag van de Goede Daad herdacht, dit jaar op 3 april. Zoals initiatiefneemster Shari Arison zegt: “Ik geloof dat als mensen elkaar geen kwaad doen, niet zullen kwaadspreken en meer goede daden verrichten, de cirkels van goedheid in de wereld zullen groeien.”

Mogen deze spirituele hoogtijmomenten een stimulans voor ons zijn om bewust te werken aan verbetering van onszelf en onze omgeving.

Gezegende en bezinningsvolle periode toegewenst! 🤝🙏 🤲

Met dank aan dhr. Riaz Ahmadali.