Navrátri

De 9 nachten van Mátá

Shakti wordt groots gevierd in de vorm van Nav-Durgá-Mátá: Navrátri.
Shakti is Prakriti ofwel de Schepping; deze bestaat uit de 5 elementen (noot: zonder de 5 elementen is er geen Shakti).
De hele schepping is Prakriti. Terwijl Shiva Stilte vertegenwoordigt, is Shakti Dynamisch en dus 100% Creatie; Shakti =Schepping.
Elke avond is toegewijd aan een vorm van een grote Shakti.

De Goddelijke Moeder wordt heel wonderbaarlijk beschreven in Shrí Deví Suktam oftewel Deví Máhátmyam of Caṇdí Páth.
Goddelijke Moeder in de vorm van:
Bewustzijn, Intelligentie, Slaap/Rust, Honger en Dorst, Vorm/uiterlijkheden, Energie, Gezonde Verlangens en Passie tussen getrouwde mensen & Passie in het leven, Geduld en Vergiffenis, Alle levende wezens, Humanitair gedrag, Vrede, Vertrouwen/ geloof in God, Schoonheid, Liefde, Kennis, Lakshmí, alle Rijkdommen, Herinnering, Compassie, Tevredenheid en Alle Moeders

In alle levende wezens is Shakti aanwezig, ook in de man; vaak vergeten wij dit! In het bijzonder in de vrouwen: Onze moeders/schoonmoeders/tantes, zussen/schoonzussen, dochters/ nichtjes, kleindochters en je vrouw. Shakti is in elke vrouw.
Er zijn tradities die moeders die dagen flink verwennen en op de laatste dag wordt Kanyá pújá gevierd, 9 vormen van Deví. Maar wat mooier is: Shakti is Overal.
Hoe wij met eenieder praten en hoe wij hen behandelen, is hoe wij over onszelf denken en hoeveel Shakti wij zelf hebben opgedaan in ons eigen zelf.
Wanneer ik goed denk en praat over jou, wil dat zeggen hoe goed ik die Shakti heb begrepen over mijzelf.
Hoe jij over mij denkt en praat,  zegt hoe krachtig jij bent.
Shakti is je Átman, die Átman- Energie die van Parmátmá in jou voorkomt.

9 Dagen voor Durgá Mátá:

  • 1 Shailputrí
  • 2 Brahmacáriṇí
  • 3 Candraghaṇtá
  • 4 Kushmáṇdá
  • 5 Skandamátá
  • 6 Kátyáyaní
  • 7 Kálrátri
  • 8 Mahá Gaurí
  • 9 Siddhidátrí

De negen (9) dagen worden vaak vergeleken met het leven.
In de eerste 3 nachten worden alle grofheden vernietigd!
Grofheden: angst, onwetendheid, boosheid, arrogantie, donkerheid, haat, jaloezie, hebzucht, verkeerde verlangen, de hele grote EGO haalt/ breekt Mátá Durgá weg.
Durgá symboliseert grove delen in het leven.
Deze grofheden worden dus in de eerste 3 nachten weggehaald.

Nachten  4, 5, 6 zijn gewijd aan Lakshmí.
Zodra de grofheden z.a. angst, onwetendheid, boosheid, arrogantie, donkerheid, haat, jaloezie, hebzucht, verkeerde verlangen, het hele grote EGO
verdwijnen, blijft over ENERGIE—>>Licht
Dit licht schijnt op het ware Zelf en wij ontdekken dat wij allemaal één zijn.
Dit licht is Lakshmí.
Lakshmí in de vorm van: schoonheid, gezondheid, kinderen, devotie, Dharma, dapperheid, goed eten, onderdak, mooi innerlijk, zoete spraak, wijze woorden, inspiratie, goedheden, en natuurlijk ook geld?.
Het is dit licht dat ons leidt naar Kennis.
Shakti in de vorm van kennis wordt op de 7e, 8e en 9e nacht in de vorm van Sarasvatí- Mátá aangebeden. Van Grofheid naar Subtiliteit.
Van hard naar zacht en nog zachter…. Als wij mediteren,  ervaren wij de subtiele vorm en de meest verfijnde vorm van denken.

Subtiliteit, zachtheid, is de bron. Bron van kennis, bron van geluk, bron van alles wat wij eigenlijk willen hebben, deze bron, is de bron van groei.
Het is Kennis die ons laat Groeien.
Kennis brengt alle vormen van rijkdom.
En niet andersom.
Want elke keer als wij transcenderen, ervaren wij onze ware aard van ons eigen zelf:
Ánanda/ Bliss/ Geluk;
Gyán/ Knowledge/Kennis;
Pyár/ Love/ Liefde;
Pawitratá/ Purity/ Zuiverheid;
Shakti/ Power/ Kracht;
Shánti/ Peace/ Vrede en
Satya/ Truth/ Waarheid.

Deze bron symboliseert de laatste 3 dagen: “Aham Brahmásmiti ( Devanágarí: अहं ब्रह्मास्मिति )”
De Átman dat deel van ParmÁtmá die in ons allen leeft.

Rijkdom maakt dat wij een royaal leven kunnen leiden, maar om die ware vorm van Lakshmí moeten wij eerst Sarasvatí opzoeken.
Dus Durgá breekt: Ego, haalt donkerheid en alles dat vies is weg!
Lakshmí brengt Licht, terwijl Sarasvatí de schenker is van de Bron. En de scheppende kracht – Scheppende Shakti is in ons.
Moge u en uw familie de zegeningen van Sarasvatí, Lakshmí en Durgá ervaren.
Shubh nauratri. ?
Shanti ???❤

https://dharmbhakti.blogspot.com/2017/09/devi-shuktam.html?m=1Nauvratri.