Nieuwe EU-Fytosanitaire regels per 14 december 2019

Op 14 december 2019 treden de nieuwe EU-wetgeving (EU 2016/2031) in werking. Dit ter voorkoming van de invoering en verspreiding van ziekten en plagen in de Europese Unie (EU). Landen, die planten en plantaardige producten bijvoorbeeld bloemen, verse groenten en fruit, naar de EU exporteren, moeten maatregelen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle zendingen in overeenstemming met deze regels zijn. De Officiële Controle Regels, OCR, heeft betrekking op acties die de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten moeten uitvoeren op ingevoerde producten.

Daarnaast geldt ook dat voor alle levende planten (inbegrip levende delen van planten zoals groenten en fruit) een fytosanitair certificaat vereist zal worden, behalve voor ananas, kokos, bacoven, dadel en durians. Met de nieuwe regelgeving komen een heleboel planten en plantaardig producten op een hoog risico lijst te staan waarvan de importverboden is. In geval van risicovolle planten is vereist een volledige risicobeoordeling door de European Food Safety Authority, EFSA, om te bepalen of zij kunnen worden ingevoerd en onder welke voorwaarden. Sopropo is al genoemd als hoog risico en kan niet worden geëxporteerd naar Europa na 14 december, tenzij een risicobeoordeling voor het land van uitvoer door de EFSA is voltooid en dit een vrijstelling voor export heeft opgeleverd voor het land.

Naast de bovenstaande nieuwe fytosanitaire regels brengt de EU-verordening inzake officiële controles ((EU) 2017/625) bij aankomst in Europa strengere documenten en fysieke controles met zich mee; de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten moeten nu minimaal 1% van alle zendingen met een fytosanitair certificaat inspecteren. Dit percentage kan oplopen tot 100% in geval van een hoog risico op onderschepping.

Deze nieuwe regels leggen nog meer druk op het uitvoeren van inspecties, maar om ook de hand strak te houden aan de gestelde eisen. Dit vanwege het feit dat als er groenten en fruit afkomstig uit ons land wordt aangehouden, vanwege het feit dat ze niet voldoen aan de gestelde eisen, dit zeer nadelige gevolgen kan hebben voor ons land.

Het ministerie doet wederom een beroep op de gemeenschap, en in het bijzonder aan reizigers, pakkettendiensten, vrachtvervoerders en exporteurs van groente en fruit, bloemen en planten, de fytosanitaire exportregels stipt na te willen leven. Er zal zonder aanzien des persoon hard worden opgetreden tegen overtreders. Leeft u de regels na, biedt uw groenten en fruit, planten, plantendelen en andere plantaardige producten aan ter inspectie en voorkom daarmee ongerief voor u zelf.

Voor verder informatie is men terecht bij de Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen aan de Letitia vriesdelaan 10 (CAHFSA-gebouw) en op het telefoonnummer 479112 toestel 1218.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *