21 november: Werelddag voor de Herdenking van Verkeersslachtoffers

Op de derde zondag van november wordt de ‘Werelddag voor de Herdenking van Verkeersslachtoffers’ (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) gehouden.

Op deze dag worden de miljoenen verkeersslachtoffers herdacht en wordt er stilgestaan bij de gevolgen voor de nabestaanden. Ook wordt er stilgestaan bij hulpdiensten en hulpverleners en wordt er nagedacht over hoe verkeerssituaties verbeterd kunnen worden.

In 1995 is deze herdenkingsdag opgericht door nabestaanden van verkeersslachtoffers en vindt sinds 2005 onder auspiciën van de Verenigde Naties plaats.

 

Het aantal verkeersslachtoffers in Suriname in vergelijking met de voorgaande jaren

In 2016 hebben 75 personen het leven gelaten in het verkeer. Dat aantal is het afgelopen jaar (2017) gestegen naar 84 personen. In de jaren daarvoor was het aantal ook wat lager dan vorig jaar, namelijk 59 verkeersdoden in 2015 en 71 omgekomen personen in het verkeer in 2014. In 2013 was het aantal slachtoffers 75. De verkeersbarometer staat voor 17 november op 68.

 

Bron:

www.beleven.org